Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

30 Ekim 2014 Perşembe

HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ(HBOT)


      HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ NEDİR?
Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBOT) Türkiye’de Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp uzmanlık alanı ile uygulanan bilimsel tıbbi tedavi yöntemidir. 1960 lardan günümüze, uluslararası bilimsel komitelerce her yıl yeniden toplanarak hiperbarik oksijen tedavisinin gerek yara iyileşmesi gerekse diğer hastalıklarda kullanım esasları, uygulamalar ve yeni gelişmeler belirlenmektedir.
                                  HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ(HBOT) hangi hastalıklarda kullanılır?
T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Ağustos 2001 tarihinde yayınlanan hiperbarik oksijen tedavisi ile ilgili yönetmelikte aşağıdaki hastalıklar HBOT endikasyonu olarak bildirilmiştir.

· Dekompresyon hastalığı (vurgun)
· Hava ve gaz embolisi
· Karbonmonoksit, akut duman inhalasyonu,
· Gazlı gangren
· Yumuşak dokunun nekrotizan enfeksiyonları (derialtı, kas, fas, fasya)
· Crush yaralanmaları, kompartman sendromu ve diğer akut travmatik iskemiler.
· Yara iyileşmesinin geciktiği durumlar (diyabetik ve non-diyabetik)
· Kronik refrakter osteomiyelit
· Radyasyon nekrozları
· Tutması şüpheli deri flepleri ve greftleri
· Termal yanıklar
· Beyin absesi
· Anoksik ensefalopati
· Ani işitme kaybı
· Retinal erter oklüzyonu
· Kafa kemikleri, sternum ve vertebralakarın akut osteomiyelitler.
                                     HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ Nasıl Uygulanır?
Hiperbarik oksijen tedavisi, kliniklerde yeni teknoloji ile donatılmış kapalı bir ortam olan basınç odalarında 2-3 ATA’da tamamen basınç altına alınan hastaya, maske veya başlıktan % 100 oksijen solutularak uygulanır. Böylelikle oksijenin kanda, plazmada ve dokularda çözünürlüğü, diffüzyonu artarak iyileştirici etkileri ortaya çıkmaktadır. Basınç odaları tek kişilik ve çok kişilik olmak üzere tasarlanmıştır.


Basınç odaları ayrıca dalgıçlar için de önemli hizmet veren tedavi amaçlı cihazlardır. Basınç odasında dekompresyon hastalığı ve gaz embolisi tedavileri olmak üzere dalgıçlara basınç testi uygulamaları, dalgıç eğitimi, dalış simülasyonları, sualtı çalışmaları sırasında yüzey dekompresyonu uygulamaları da yapılabilmektedir.
Hastaların HBOT uygunluğu ve tedavi protokolleri

Sualtı Hekimi ve Hiperbarik Tıp Uzmanlarınca belirlenmektedir. Günlük 2 şer saat süren tedavi sıklığı yaklaşık olguya göre 5 seanstan başlayıp, 60 seanslara kadar çıkabilmektedir. Tedavi seansı günde 1 defa uygulanırken, bazı acil durumlarda günde 2-3 seansa kadar çıkabilmektedir.
                                     VURGUN (DEKOMPRESYON, CAISSON) HASTALIĞI
VURGUN (DEKOMPRESYON, CAISSON) HASTALIĞI: Akciğerle alınan havanın içeriğindeki gazlar kanda erimiş durumdadır. Atmosfer basıncının birdenbire düşmesi ile kanda erimiş olarak bulunan gazlar serbestleşerek kanı köpüklendirir ye damarları tıkar. Bu olgu, açılan bir gazoz şişesinde görülene benzer; gazoz sıvısı içinde basınçla eritilmiş olan gazlar kapağın açılması ile içbasınç düşmesi sonucu serbestleşerek kabarcıklar biçiminde yüzeye gelir. Vurgun hastalığında karbondioksit ve oksijen bu açıdan önemsizdir, önemli olan azot gazıdır. Suların derinliğine dalmış olan bir dalgıç, dalması için harcadığı süreden daha hızlı olarak yüzeye çıkarsa, bısınç azalmasının birdenbire olması sonucu kan ve dokulardaki azot gazı kabarcık biçimini alır. Azot gazı beyin ve omurilik gibi yağlı dokularda çok olduğundan, burada oluşan kabarcıklar hücreleri parçalar felçlere neden olur. Aynı bulgulara, içinde basınç düzenleyici sistemin bulunmadığı uçaklarla kısa sürede çok yükseklere çıkanlarda da rastlanır. Vurgun yiyen kişi, hemen basınç odasına alınır. Basınç odasında oluşturulan yüksek basınç yavaş yavaş düşürülerek azot gazının yeniden kanda erimesi.
www.baroxhbo.com

Hyperbaric Oxygen Therapy for Diabetes-Related Foot Wounds

Hyperbaric Oxygen Therapy for Diabetes-Related Foot Wounds

Hyperbaric Oxygen Therapy for Diabetes-Related Foot Wounds

What is hyperbaric oxygen? Hyperbaric oxygen therapy (HBO2) is a medical treatment in which a patient breathes 100% oxygen while inside a high-pressure air chamber. HBO2 has been used for more than 40 years to help people recover from illnesses such as carbon monoxide poisoning. Today it is also used to treat problem wounds. Studies have shown that HBO2 can play an important role in the treatment of wounds such as foot ulcers, which sometimes occur in persons with diabetes. Oxygen applied directly to body surface areas is not HBO2 therapy and is not considered useful treatment. How does HBO2 work? The body needs oxygen to heal itself. White blood cells need oxygen to fight infections. Tissues need oxygen to repair themselves and make new blood vessels. Without enough oxygen, wounds do not heal. The air we breathe contains 21% pure oxygen. Breathing 100% pure oxygen through a facemask increases oxygen in the bloodstream. Breathing 100% oxygen while in a pressurized chamber gives patients 10-15 times more oxygen than using just the facemask. That extra oxygen in the bloodstream is what aids the healing process. How does HBO2 therapy help diabetic feet?
People with diabetes can develop foot ulcers because of poor circulation and nerve damage in the feet. A person with loss of feeling in his or her feet may step on a sharp object or wear ill-fitting shoes and not feel any pain. The resulting cuts and sores may go unnoticed and become infected. Some people diabetes cannot get enough oxygen to foot ulcers because blood vessels in their legs and feet have hardened due to poor circulation. Blood moves more slowly through these hardened vessels, depriving the wound of oxygen. HBO2 therapy does not always cure diabetic foot ulcers, nor is it the first treatment that should be tried. Foot wounds often require surgery or other treatments. HBO2 does not work well if these other problems are not solved first. Increasing blood flow to the wound is important, and staying off of an open foot wound can also help healing. HBO2 therapy can help deliver extra oxygen to foot ulcers when other treatments alone are not enough. What are the chambers like? What does it feel like in there? In a mono-place chamber, the patient lies on a stretcher that slides into a large tube. This tube is then pressurized with 100% oxygen. HBO2 therapy is painless. In a mono-place chamber, the patient lies down comfortably and may listen to music, watch television, or even take a nap during the therapy session. They may feel fullness in their ears as they adjust to changes in air pressure at the start of the session. This is similar to what a patient feels in an airplane when landing. What if the patient has low blood glucose while in the chamber? Patients with diabetes have their blood glucose levels checked before entering the HBO2 chamber. Then, they can have a snack, if needed, to prevent low blood glucose. If the patient feels symptoms of low blood glucose or need any other kind of help, they can communicate with the attendants. HBO2 therapy chambers are monitored from the outside by people using advanced controls and computer systems. Mono-place chambers have two-way intercom systems so that patients can speak with attendants outside the chamber.
Do patients have to do anything special to prepare for HBO2 Therapy? There are several things to consider before starting HBO2 therapy: 
  • Smoking: Nicotine makes blood vessels narrow. This limits the flow of blood and oxygen. Therefore, you should not use tobacco until all your HBO2 treatments are completed. 
  • Medications: Some medicines change the way your body handles oxygen. It is important for patients to tell their health care team about all their medications, including any nonprescription drugs. 
  • Report Illnesses: Cold or flu symptoms such as fever, cough, sore throat, nausea, headache or body aches may cause a delay in your treatment. These symptoms should be reported to your team as soon as possible. • Clothing: Patients will be given special clothes to wear during therapy. 
  • Wound Dressings: There is no added benefit from oxygen coming into contact with the skin. Therefore, wound dressings are left on during treatments. 
  • Personal Items: Most personal belongings aren’t allowed in the HBO2 chamber. Don’t bring in: 
           -  Tobacco products, matches or lighters
           -  Jewelry or other metal objects Electronic items, such as stereos or games
           -  Hair spray, make up, perfumes, deodorants or lotions
           -  Dentures or partial plates
           -  Contact lenses
  • Claustrophobia: If the fear of closed-in places is a problem, physicians may prescribe patients medication to relax them. How long will I get this therapy? Most wounds require 30-40 HBO2 treatments. The treatments are usually given daily, 5-6 days per week, for 90 minutes. As the health care team, you will decide how many treatments your patients need. Are there any side effects? Some patients report crackling or popping in their ears between visits. This can be eased by using the same tips shown for dealing with ear problems while in the chamber. Patients may have to have tubes put in their ears to relieve ear pain. Rarely, patients having HBO2 therapy have temporary changes in eyesight. If this happens, vision will return to normal within 6-8 weeks.

Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT): Hyperbaric Oxygen Therapy for Diabetes-Related Foo...

Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT): Hyperbaric Oxygen Therapy for Diabetes-Related Foo...: Hyperbaric Oxygen Therapy for Diabetes-Related Foot Wounds What is hyperbaric oxygen? Hyperbaric oxygen therapy (HBO2) is a medical treat...

Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT): Hyperbaric Oxygen

Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT): Hyperbaric Oxygen: Oksigen Hiperbarik Terapi oksigen hiperbarik merupakan bentuk pengobatan, penderita harus berada dalam ruangan bertekanan  dan bernafas d...

Hiperbárica Lima: Conoce los usos de Cámara Hiperbárica. Hiperbárica...

Hiperbárica Lima: Conoce los usos de Cámara Hiperbárica. Hiperbárica...:   El oxígeno hiperbárico u oxígeno administrado en ambiente presurizado, actúa como un auténtico fármaco, produciendo diferentes respu...

Hiperbárica Lima: Michael Jackson usaba Cámara Hiperbárica

Hiperbárica Lima: Michael Jackson usaba Cámara Hiperbárica: Michale Jackson usaba Cámara Hiperbárica Michael Jackson  Tratmiento Hiperbárica Lima. Oxynatur MEDICINA HIPERBARICA ...

Hiperbárica Lima: Cirugía Beneficios de la Cámara Hiperbárica

Hiperbárica Lima: Cirugía Beneficios de la Cámara Hiperbárica: OXIGENACION HIPERBARICA Tratamiento medico que consiste en respirar oxigeno 100% puro a presiones incrementadas en una c...

Hiperbárica Lima: Como Librarnos del Estres con Cámara Hiperbárica

Hiperbárica Lima: Como Librarnos del Estres con Cámara Hiperbárica:     ESTRES Hoy en día todos vivimos en un mundo muy agitado a cien por hora. Nuestro cuerpo responde a las condiciones...

Hiperbárica Lima: Oxynatur. Medicina Hiperbárica Lima

Hiperbárica Lima: Oxynatur. Medicina Hiperbárica Lima:   Oxynatur, es un producto de la empresa ARS CORPUS, que se dedicada a la prestación de servicios de atención a la salud, inicia sus a...

28 Ekim 2014 Salı

OXYGEN THERAPY

OXYGEN THERAPY
                             

I - DEFINITION :

This is a technique that consists in evacuating liquids and gasses intra thoracic and pleural . The drain connects the pleural cavity to a single jar ( siphonages ) or with a continuous extraction system

II - INDICATIONS:

- Spontaneous Pneumothorax
- Purulent pleurisy
- Hemothorax
- Nécrotomie superinfected

III - GOALS :

The establishment of a chest tube designed to:
- Evacuate gas or Fluid thoracic effusions
- Perform chest washes continuously in case of empyema and pneumonia

IV - MATERIAL:

- Drain implemented by a metal trocar MONALDI which introduces light into the pleural
  drains fine gauge which tend to clog quickly blood clots
- Trocar MONALDI
- Drains JOLLY disposable
- Sterile equipment: * sterile gauze
                             * Clamp to serve
- Antiseptics
- Sterile gloves
- Plaster
- Scissors
- Field pierced
- Local anesthetics ( Xylocaine 2% )
- Sterile syringe needle +
- Box of minor surgery
- Jar sterile graduated 3l containing an antiseptic
- Closing the jar cap crossed by two pipes in a plunging antiseptic , the other in connection with the
   Suction system
- Sterile tubing

V - PREPARATION OF THE PATIENT :

- Explain the patient care
- Put in proper position : supine torso raised , link bars behind the head

VI - NURSING ROLE :

- Make available the intubation equipment and emergency drugs
- Preparation of the suction device : * fill with saline
                                                                    * Connect with the suction source
                                                                    * Verification of operation
                                                                    * Ensure the connection with the drain pipe connected to the
                                                                       Suction system
- Sanitize the puncture
- Put a bandage and secure with tape elbows in the suction pipe
- Changing the drain suction sterile device

VII - SURVEILLANCE:

- Check the suction device
- Findings of the liquid and suction volume
- Take stock of outputs

VIII - COMPLICATIONS :

- Drain Output
- Moving the drain ( emphysema s / c)
- Compressive pneumothorax
- Bleeding intercostal vascular or pulmonary
- Lung Injury
- Lesion of an abdominal organ


                                                                                                                                                                     J - R
TRACHEOTOMY OR tracheostomy

I - DEFINITION :

The tracheostomy is a surgical procedure which involves making a surgical opening on the front side of the trachea to establish an endotracheal tube without modification of the anatomical structures . Tracheostomy may be temporary or permanent . Breathing is through the tracheal opening but also the airway. The orifice without cannula may quit quickly.

II - OBJECTIVES :

- Maintain the freedom of the airways.
- Ensure adequate gas exchange .
- Extract effectively bronchial secretions .
- Assist patients who can not tolerate intubation .
- Allow the patient to gain greater autonomy.

III - INDICATIONS:

- Breach of the respiratory centers without paralysis of swallowing ( mennigé state).
- Paralysis of swallowing (poliomyelitis) .
- In case of temporary or permanent laryngeal disorders ( obstructive tumor benign or malignant ) .
- Trauma of the larynx.
- Diphtheria .
- Brain tumors leading to impairment of the respiratory centers .
- Tetanus .

IV - MATERIAL:

- 10ml syringe .
- Sterile compresses .
- Serving tongs .
- Broad-spectrum antiseptic .
- Gans sterile disposable .
- Gloves non sterile single use.
- Disposable mask .
- Cording .
- Tracheostomy cannula with sterile balloon.
- Tape or tape.
- A pair of sterile scissors .
- Local anesthetics .
- Tracheal suction equipment .
- Bean .
- Bag disposal.

V - TECHNICAL :

The surgeon makes a horizontal incision in the patient's right under the first cartilaginous rings , the tracheal cannula with a curved mandrel or plug is inserted into this opening
After inserting the shutter is immediately removed so that the patient can breathe. The tracheal cannula is inserted and then is internally latched . Tracheal cannula was held in place by a cord gas tied around the neck of the patient.
VI - NURSING ROLE AND MONITORING POST -OPERATIVE :
- Humidification of the air we breathe :
* This is necessary because the natural humidification is removed by tracheotomy , we risk
    thus increasing the concentration of bronchial secretions and therefore result in an obstruction.
      * It can be achieved either by saturating the air with humidity by spraying or serum
          physiological by the tracheostomy tube .
 
- Aspiration of bronchial secretions :
* For this there must be a vacuum in working condition and sterile probes to soft side ports
    béquillées slightly .
      * Depression used for vacuuming should be moderate .
      * Starting after insertion of the probe into the trachea probe should never be pinched
          when suction is on.
      * The frequency of aspirations vary with the condition of the bulk of the disease but it will know that
          it not a trivial gesture.

- Change of dressing and cannula :
* If the patient is conscious, prevention care and explain the course .
* Perform a simple hand washing.
* Gather materials .
* Put on disposable gloves to avoid contact with secretions and put on a mask to avoid
   risk projection secretions.
* Remove the pads and discard.
* Clean the area around the opening of the tracheostomy with sterile gauze soaked in antiseptic
   sliding the pad under the flange of the cannula .
* Clean the flange of the cannula .
* Firmly grasp the cannula and cut the cord and discard soiled .
* Change the cord and insert the precut under the collar compresses to absorb
   flow and prevent infection.
* Remove the sterile gloves.
* Make an antiseptic wash.

- Other treatments:
* A patient can eat tracheotomy if no swallowing disorders if this is the case it is
   pose a gastric tube .
* The caregiver must not forget that the patient is aphonique and thus provide him what to write.
Monitoring will depend in part the cause of tracheotomy :
      * A temperature curve of pulse and respiration TA .
      * Observation facies and the patient's condition , cyanosis , agitation being signs of respiratory problems
      * Radiation monitoring (chest clichet ) , biological ( blood gas ) ( electrolytes ) .

VII - ACCIDENTS AND INCIDENTS :
- Sudden Death in the very rare introduction may occur especially during aspirations in tetanus .
- Trigger cough reflex during the insertion of the cannula : remove the cannula and ask the patient to
   to qq . of inspiratory and expiratory movements.
- Accidental decannulation due to inadequate fixation.
- Stenosis of the trachea and vocal cord paralysis ( nerve damage reccurents ) .
- Bronchial irritation and exacerbation of the hole due to tracheal aspiration of secretions and
   inadequate care .

VIII - Conclusion :
Tracheotomy is almost always benign early intervention that could save bcp . life , it is still necessary that the post-op care and monitoring. is level so as not to lose the patient the benefit of the tracheotomy. J - R
AROUND THE VENOUS

I - GENERAL :

Venous approaches rely on a complex system of channels , arteries, capillaries and heart . Veins drained blood to the heart . There are 2 types of veins
- Receptive veins which plays a passive role in the return circulation .
- Propelling veins which circulates back managed by gravity.

II - GENERAL RECOMMENDATIONS :

 The patient should be informed of the technique he will undergo .
 Ensure comfort to gain his cooperation.
 The operator must comply with hygiene by washing hands , skill and knowledge.

III - ADVANTAGES AND DISADVANTAGES:

- ADVANTAGES: - implemented in a vessel of large caliber and therefore a larger and faster throughput
                                 for a faster effect of drugs .
                              - Allow the measurement of PVC.

- DISADVANTAGES: - risk of injury and bleeding arteries and adjacent veins.
                                       - Risk of perforation.

IV - MONITORING AND TECHNICAL :
( See courses in medicine SI )

V - CONCLUSION :

Take a venous access is an important technique that should be taken into consideration so it will avoid incidents and accidents that may occur to avoid complications .

   


        J - R
The hEMODIALYSIS

I - DEFINITION AND GENERAL :

 This is a method of exchange between two solutions , blood and a liquid called dialysate through a semipermeable membrane synthetic .
Hemodialysis is performed using a device called a generator that produces the dialysis fluid or dialysate and a filter called a dialyzer or artificial kidney
It aims to prevent and correct the manifestations of uremic syndrome and its complications and to maintain homeostasis ( maintenance of normal value for different physiological constants , eliminate excess water , to overcome kidney failure and purify the blood of toxic waste, some toxic drugs.

II - MATERIAL:
- For the dialysis equipment :
* Capillary dialyzer fibers disposable.
* Bottles of saline .
* CC syringe 20 to increase the level of the expansion rooms.
* Heparin according to medical prescription.
* Extracorporeal circuit : arterial line and venous line .
* Bicarbonate.
Acetic acid * .
* Sterile compresses .
* Antiseptic.
- For connection :
* Needle arteriovenous fistula.
* Four clamp.
* Tray containing sterile hemodialysis : - two masks.
                                                                     - A waterproof field.
                                                                     - Sterile disposable gloves.
                                                                     - Boulle sponge for the patient's hand .
                                                                     - Sterile gauze .
                                                                     - Hypoallergenic tape .
                                                                     - Withers decontaminated and cleaned.
                                                                     - Antiseptic.
                                                                     - Tube for examination.
- To disconnect :
* Disposable gloves sterile and non- sterile.
* Mask .
* Sterile gauze .
* Antiseptic.
* 2 syringes of 5 CC .
* 2 10 CC syringes .
* 0.9% saline .
* 5 CC syringe containing heparin e .

III - PREPARATION OF THE PATIENT :

- Ensure cleanliness arm fistulized or support arm of the shunt.
- Take the weight before to assess weight relative to the weight lost on the checklist .
- BP and pulse after a rest.
- Take the patient's temperature .
- Place the patient supine elevated bars.
IV - TECHNICAL :

- Select the puncture which must be no closer than 6 inches to avoid recirculation.
- Sanitize the area of puncture on the arm and place the sterile field.
- Insert the needle into the blood arterial shunt but in the direction of blood flow and venous needle
  above the venous shunt.
- Fix 2 needles with hypoallergenic tape.
- The needles used must first be rinsed with saline.
- Turn on the blood pump .
- After stabilization , check: * 200A blood flow 300 ml / min
                                                   * Venous pressure
                                                   * Depression, and the conductivity of the dialysate flow
- Turn on the pump heparin.
- Check the TA and FC.
- Stop the heparin pump 1-15 minutes before the end of the dialysis session and measure the remaining content and
   note on the control sheet .
- Stop the blood pump and clamp the tubing and the arterial needle
- To empty the blood circuit by remaining saline.
- Keep the arm elevated patient.
- Ranger, clean and sterilize equipment .V - SURVEILLANCE:

1 / BEFORE :

- Weigh the patient and check for digestive disorders.
- Take the patient's temperature .
- Examine the fistula pain inflammation or edema.
- Rinse all the dialyzer with saline to avoid serious namely shock accident.
  Anaphylactic , back pain .....
- To monitor the performance of the generator.
- Check pump heparin.
- Check the pressure at the bubble trap .

2 / DURING:

- Monitor BP and HR at least 3 times to detect in time the beginning of voltage drop.
- Monitor the facies of the patient.

3 / AFTER :

- Monitor the appearance of the dialyzer and verify the absence of clotted blood.
- Weigh the patient and take his TA .
- Take his temperature.
- Establish a long-term monitoring for vascular aging was found mainly in
   chronic patients.
- Pre joint pain were noted in the wrist of the vertebrae.
http://maroc-infirmier.blogspot.com.tr/2014/05/oxygenotherapy.html?showComment=1403515775608#c2883301791508342379

Submarine rescue decompression procedure from hyperbaric exposures up to 6 bar of absolute pressure in man: effects on bubble formation and pulmonary function.

Submarine rescue decompression procedure from hyperbaric exposures up to 6 bar of absolute pressure in man: effects on bubble formation and pulmonary function.

Blatteau JE1, Hugon J, Castagna O, Meckler C, Vallée N, Jammes Y, Hugon M, Risberg J, Pény C.
Author information
Abstract
Recent advances in submarine rescue systems have allowed a transfer under pressure of crew members being rescued from a disabled submarine. The choice of a safe decompression procedure for pressurised rescuees has been previously discussed, but no schedule has been validated when the internal submarine pressure is significantly increased i.e. exceeding 2.8 bar absolute pressure. This study tested a saturation decompression procedure from hyperbaric exposures up to 6 bar, the maximum operating pressure of the NATO submarine rescue system. The objective was to investigate the incidence of decompression sickness (DCS) and clinical and spirometric indices of pulmonary oxygen toxicity. Two groups were exposed to a Nitrogen-Oxygen atmosphere (pO2 = 0.5 bar) at either 5 bar (N = 14) or 6 bar (N = 12) for 12 h followed by 56 h 40 min resp. 60 h of decompression. When chamber pressure reached 2.5 bar, the subjects breathed oxygen intermittently, otherwise compressed air. Repeated clinical examinations, ultrasound monitoring of venous gas embolism and spirometry were performed during decompression. During exposures to 5 bar, 3 subjects had minor subjective symptoms i.e. sensation of joint discomfort, regressing spontaneously, and after surfacing 2 subjects also experienced joint discomfort disappearing without treatment. Only 3 subjects had detectable intravascular bubbles during decompression (low grades). No bubbles were detected after surfacing. About 40% of subjects felt chest tightness when inspiring deeply during the initial phase of decompression. Precordial burning sensations were reported during oxygen periods. During decompression, vital capacity decreased by about 8% and forced expiratory flow rates decreased significantly. After surfacing, changes in the peripheral airways were still noticed; Lung Diffusion for carbon monoxide was slightly reduced by 1% while vital capacity was normalized. The procedure did not result in serious symptoms of DCS or pulmonary oxygen toxicity and may be considered for use when the internal submarine pressure is significantly increased.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23844058
http://www.baroxhbo.com

العلاج بالأكسجين تحت الضغط

بدأت قوة لخويا تقديم خدمات طبية حديثة من خلال وحدتها الطبية التابعة لإدا
وتعد وحدة العلاج بالأكسجين الوحيدة حتى الآن في قطر الأكبر والأحدث في الشرق الوسط، ولا تقدم الوحدة خدماتها لمنسوبي لخويا فقط، بل تستقبل جميع الحالات مجانا بناء على توجيهات سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني قائد لخويا، الذي وجه بضرورة استقبال أي حالة تحتاج إلى العلاج.
وقال الدكتور معتز محمود إبراهيم المسؤول الطبي للوحدة الطبية بقوة لخويا، إن إنشاء الوحدة جاء بعد الحاجة الماسة إليها بعد تأسيس فريق البحث والإنقاذ الذي يقوم أفراده بالغطس، سواء خلال التدريبات أو المهام الخاصة، وبعرض الفكرة على سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني قائد لخويا رحب بها وأصدر تعليماته بتنفيذها على الفور. وأضاف: بعد دراسة شاملة تم شراء الوحدة وتم تشغيلها في يونيو من العام الماضي، واختير لإدارتها والإشراف عليها مجموعة من أفضل المتخصص في المنطقة، يرأسهم الدكتور أمجد جمال الدين الذي كان يدير معهد طب الأعماق، يعاونه فريق في ذات المجال الذين تم اختيارهم بدقة.
وقال: إن الوحدة لا تقدم الخدمة لمنسوبي القوة فقط بل تستقبل جميع المواطنين والمقيمين الذين تستدعي حالتهم العلاج باستخدام الأكسجين، وذلك بالمجان بناء على توجيهات سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني قائد لخويا.
وأشار الدكتور أمجد أحمد جمال الدين استشاري طب الأعماق والعلاج بالأكسجين، إلى أن الوحدة من أحدث وأكبر الوحدات في الشرق الأوسط، مشددا على أهمية وجود هذه الوحدة في دولة قطر خاصة مع الحاجة إليها بعد انتشار العديد من الأمراض نتيجة التلوث وتغيير المناخ.
وقال: كشف العلماء من أنحاء العالم أن الأكسجين يساعد في علاج الكثير من الأمراض، وتوجد منظمتان عالميتان هما الجمعية الطبية الأميركية لطب الأعماق والعلاج بالأكسجين، والجمعية الطبية الأوروبية لطب الأعماق والعلاج بالأكسجين، والجمعيتان اشتركتا في تحديد الحالات التي تعالج بالأكسجين.
وأضاف الدكتور جمال الدين الذي يرأس أيضاً الجمعية الطبية المصرية لطب الأعماق والعلاج بالأكسجين، أن الغرفة لها مهمتان أساسيتان، الأولى علاج أمراض وحوادث الغطس، ففي كل البلاد الساحلية التي فيها أعمال بحرية يتعرض الأفراد الذين يغطسون سواء كانوا مدنيين أو عسكريين لبعض حوادث الغطس، والعلاج الحاسم والأساسي لمثل هذه الحالات هو الدخول لغرفة العلاج بالأكسجين، بجداول طبية معتمدة على البحريات المختلفة، حيث توجد جداول علاج أميركية وفرنسية وإنجليزية، مشيراً إلى هناك مهمة أخرى تستخدم فيها الغرفة كعلاج مساعد لبعض الأمراض.
وأضاف: «يوجد 13 مرضا أساسيا تعالج بالأكسجين أهمها على الإطلاق تسمم غاز أول أكسيد الكربون والذي ينتج عن الاحتراق غير الكامل، مثل عوادم السيارات وغاز البيوت، حيث يسبب اختناقا وتأثيرا سلبيا شديدا على خلايا المخ، وينتج عنه إعاقة دائمة لو لم يدخل المريض للعلاج بالأكسجين فورا، وتحت أي وقت وظروف فإننا نستقبل هذه الحالات كحالات طارئة وتعالج لدينا بالأكسجين، ومن الحالات المهمة أمراض وحوادث الغطس فإنها تعالج في الغرفة، وكذلك مرض انخفاض الضغط الذي يحدث نتيجة تكون فقاعات الهواء داخل دم المريض، حيث تحدث فقاعة الهواء انسدادا يمنع وصول الدم إلى أعضاء الجسم، وبالتالي تؤثر على وظيفة هذه الأعضاء. ومن الحالات المنتشرة جدا بدول الخليج مرض السكري، وأعلى نسبة في الإحصاءات من منظمة الصحة العالمية، هي منطقة الخليج، نتيجة العادات الغذائية وأشياء كثيرة، والسكر مشكلته في المضاعفات، حيث يؤثر على الشبكية والأطراف والجلد ويسبب قرحا تصل في آخر مراحلها الشديدة إلى البتر، فالعلاج بالأكسجين مهم جدا ومساعد لتلافي حدوث مضاعفات مرض السكر، وبالتالي توجد شريحة كبيرة من المرضى يمكنهم الاستفادة من علاج الأكسجين لمنع حدوث مضاعفات، وذلك مع استمرار العلاج الأساسي للمريض.
وأضاف أن هناك علاجا اختياريا وهو من ضمن وظائف الأكسجين أنه يساعد على تكوين مادة الكولجين، وهي مسؤولة عن نعومة الجلد وعلاج التجاعيد، وهنالك نسبة كبيرة من السيدات يلجأن إلى عمليات تجميل بحقن البوتكس أو شد الجلد لعلاج التجاعيد، ووجدوا أن الأكسجين من ضمن الأشياء التي يفيد فيها المساعدة في حل مشاكل البشرة والتجاعيد وحب الشباب، مشيراً إلى أن الأكسجين يعمل في مجالات كثيرة في الجسم، وببساطة يستطيع الإنسان أن يعيش بدون أكل شهورا وبدون ماء أياما ولكن لا يستطيع أن يعيش بدون أكسجين دقائق، والخلية هي الوحدة الأساسية في الجسم والوقود للخلية هو الأكسجين، وعندما يصل إلى الخلية فإن الأداء العام لها يتحسن وبالتالي الأداء العام للجسم يتحسن، والأكسجين يرفع درجة مناعة الجسم. وأشار إلى أن هناك بعض الحالات لا يصلح معها استخدام العلاج داخل الغرفة، منها حالات مرضى هبوط القلب، والأمراض الصدرية المزمنة والحساسية المفرطة للأكسجين وحديثي الجراحة في الأنف والأذن والحنجرة والجهاز التنفسي ومن يعانون من نزلات البرد.
وأوضح أن الوحدة افتُتحت في شهر يونيو من العام الماضي، وأعد لها مكان مخصص بمواصفات خاصة، مشيراً إلى أن الوحدة تتعاون مع عدد من الجهات لتقديم خدماتها مجانا لمرضاها، حيث استقبلت حالات من وحدة علاج القدم السكري بمؤسسة حمد الطبية، وحالات إعادة تأهيل المرضى في مستشفى الرميلة، ويوجد حاليا لدينا حالات نعالجها تم تحويلها من مستشفى حمد وأخرى من مستشفى الرميلة، وعدد من المراكز الطبية المتخصصة في المجالات المختلفة. وأضاف: «نحن نقبل جميع الحالات المحولة من المراكز الحكومية والأهلية والخاصة وحتى المرضى غير التابعين لأي جهة طبية، بشرط الحاجة الطبية للعلاج بالأكسجين، وقد استقبلت الغرفة منذ بداية تشغيلها وحتى الآن أكثر من 4 آلاف مريض.
http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1584&artid=184528
http://www.baroxhbo.com
رة التدريب والدورات، تفتح باب الأمل للمشاركة فيعلاج الكثير من الأمراض، وذلك من خلال وحدة العلاج بالأكسجين التي هي أول وحدة تدخل دولة قطر.

العلاج بالأوكسجين ينقذ الأرواح العلاج بالأكسجين تحت الضغط

                   العلاج بالأوكسجين ينقذ الأرواح

     العلاج بالأكسجين تحت الضغط                

العلاج بالأكسجين تحت ضغط عال هو وسيلة علاج حديثة يتم فيها إمداد الجسم بأكسجين نقي مائة بالمائة تحت ضغط جوي أعلي من الضغط الجوي المحيط بنا، ويتم ذلك داخل غرقة مخصصة تسمى غرفة الضغط ليمد خلايا الجسم وأنسجته بكمية أكسجين تصل حتي ثلاثة أضعاف الكمية المذابة في الجسم في الظروف العادية، ويستخدم هذا النوع من العلاج بالأكسجين كأنه دواء.
أخــذ الاحتياطــات الكافيــة أثنــاء العــلاج بالأكسجيــن تحــت
العـــلاج بالأكسجيـن سلاح فعـــال لكثيــر من الأمــراض الضغــط العــالي
حول هذه التقنية العلاجية التقينا د.عادل عبدالعال رئيس وحدة العلاج بالأكسجين بمستشفى الملك حمد الجامعي، ويقول الدكتور عادل أن المستشفى تحتوي على ست أجهزة مفردة باستعمال الأكسجين تحت الضغط العالي، وهي تعتبر الوحدة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، والتي تساعد في علاج الأمراض المزمنة والمستعصية وجروح مرضى السكر والكسور المركبة، والحروق وعلاج مرضى التوحد والجلطة الدماغية.
•ماهو العلاج بالأكسجين تحت ضغط عال؟
العلاج بالأكسجين تحت ضغط عالٍ هو وسيلة علاج حديثة يتم فيها إمداد الجسم بأكسجين نقي بنسبة 100% تحت ضغط جوي أعلى من الضغط الجوي المحيط بنا، حيث يتم فيه إدخال المريض داخل غرفة علاجية خاصة ليستنشق أكسجين بنسبة 100٪ في بيئة يزيد ضغطها عن الضغط الجوي بنسبة قد تصل من 1- 3 أضعاف الضغط الجوي العادي، وتكون هذه الغرفة محكمة الغلق أثناء العلاج حيث تستغرق الجلسة من 60 - 90 دقيقة، وبذلك يسمح بإذابة كمية كبيرة من الأكسجين في بلازما الدم ويضمن وصوله إلى جميع خلايا الجسم وأنسجته.
ماهي النسبة الأساسية التي يحتاجها الشخص الطبيعي من الأكسجين؟
نحن نتنفس الهواء حيث إن نسبة الأكسجين فيه تقريباً 21% والباقي غازات أخرى، وضغط الأكسجين يعادل بالمثل من الضغط الجوي، حيث يتم إذابته أثناء عملية تبادل الغازات في الرئة، ويتم تحميله على الهيموجلوبين الموجود بكرات الدم الحمراء، وينتقل خلال الدورة الدموية إلي جميع أجزاء الجسم.
هل يشعر المريض بضغوط أثناء وجوده في غرفة العلاج؟
نعم، حيث يشعر المريض بضغط في أذنه مشابهاً لضغط الأذن عند صعود أو هبوط الطائرة، ولكن أثناء فترة العلاج لا يشعر المريض بأي ضغط، فلذلك دائماً ننصح المرضى باستخدام طرق توازن الأذن عند الشعور بالضغط مثل عملية البلع أو التثاؤب وغيرها.
ماهي فوائد العلاج بالأكسجين تحت الضغط العالي؟
زيادة نسبة الأكسجين في بلازما الدم.
زيادة المناعة داخل الجسم بزيادة القوة المناعية لكريات الدم البيضاء.
تشكيل أفضل للأوعية الدموية ومنع انسدادها.
سرعة التئام الجروح والقروح.
القضاء على المواد السامة وقتل بعض أنواع البكتيريا.
زيادة فعالية بعض الأدوية المضادة للجراثيم.
تخفيف عملية تخثر الدم بتثبيط تكدس الصفائح الدموية.
عصر الفقاعات الغازية الضارة داخل أجسامنا.
تنشيط عملية تكاثر الخلايا ونمو الأنسجة.
ماهي المخاطر والمضاعفات التي تحدث أثناء العلاج؟
ننصح المرضى باتباع التعليمات والإرشادات التوجيهية قبل العلاج، وذلك لتفادي المخاطر مثل الآلام وضغوطات الأذن، الاسترواح الصدري Pneumothorax ، الحروق، التسمم بالأكسجين، فالأكسجين الزائد عن احتياج الجسم في الدورة الدموية يعمل على انقباض الأوعية الدموية في الأعضاء السليمة، وبذلك يقلل من كمية الأكسجين الكبيرة الواصلة لهذه الأعضاء، ويكون بمثابة حماية طبيعية للأعضاء السليمة عند تعرضها للأكسجين تحت الضغط وبذلك لا تتأثر، لكن عندما يصل الأكسجين بكمية كافية في الأجزاء المصابة من الجسم يعمل على تخليق الأوعية الدموية الدقيقة فيها، وبذلك يصل الأكسجين إلي الخلايا المصابة ويعمل على إعادة حيويتها مرة أخري.
لابد من اتباع التعليمات في الجلسات واتخاذ التدابير التي تجعل احتمال حدوث هذه المخاطر شبه معدومة.
كيف يتم تحديد الجرعة وهل تختلف من مريض لآخر؟
يعتمد عدد جلسات «العلاج بالأكسجين تحت الضغط» على حسب حالة المريض الصحية وتختلف من مريض لآخر، فتحديد الجلسات يتم وفقاً لدراسات وأبحاث معتمد عالمياً، حيث يتراوح عدد الجلسات بين 10 - 45 جلسة علاجية يحددها الطبيب المختص، ويتلقى المريض عادة جلسة واحدة يومياً عدا يومي الجمعة والسبت، وقد تتطلب بعض الحالات أكثر من جلسة علاجية خلال اليوم الواحد.
•العلاج بالأكسجين أساسي أم تكميلي؟
العلاج بالأكسجين يعتبر أساسيا في بعض الحالات المرضية، مثلاًً في حالات التسمم الغازي وتسوس العظم وبعض أنواع الغرغرينا الغازية وإلى جانب حوادث وأمراض الغوص، بالإضافة إلى علاج التهتك أثناء الحوادث، وفي حالة البتر بشرط السرعة في العلاج، كما يعتبر تكميلياً في علاج القدم السكري والحروق والجروح المستعصية وإصابات الحوادث وحالات السرطان والعلاج بالإشعاع و التوحد.
ما هي الأمراض التي تعالج بالأكسجين تحت الضغط؟
الجروح المصاحبة لمرضى السكري - غرغرينا القدم -تأخر التئام الجروح (الجروح المزمنة بطيئة الشفاء) - إصابات الدماغ الحادة -الجلطات الحادة، انسداد الشريين - حالات شلل ما بعد جلطات المخ -التصلب المتعدد - التسمم بالغازات مثل غاز أول أكسيد الكربون - هبوط السمع الفجائي، رنين الأذن - الانقطاع الدموي الطرفي للإصابات الحادة- الإصابات الساحقة عند خياطة الأطراف الممزقة - القصور الحاد للشرايين المحيطة - إعداد وحفظ الرقع الجلدية المرفوضة -التهاب العظام المزمن - التهاب الفك السفلي المزمن - الجروح الناتجة عن الإصابات الإشعاعية للعظام والأنسجة الرخوة- بعض الخراجات الدماغية.
- التقرحات الجلدية والسريرية وتقرحات الركود الدموية.
- قصور الأوعية الدموية المحيطة الدقيقة.
- علاج الحروق والحد من التشوهات الناتجة عنها.
- بعض التهابات المفاصل الروماتيزمية.
- الأنيميا المستثناة بسبب فقد الدم.
- نوبات الأنيميا المنجلية.
- التسمم والالتهاب اللاهوائي.
- القصور الحاد أو المزمن للأوعية الدماغية.
- الأمراض الدماغية المزمنة غير الوعائية مثل مرض الزهايمر، شلل العصب الوجهي، الصداع النصفي(الشقيقة).
- التوحد.
- الشلل الدماغي الجزئي.
- الاكتئاب.
- كدمات العمود الفقري.
- الأمراض الجلدية مثل الصدفية.
- أمراض أخرى: أمراض التنحي الناتجة عن الغوص أو الطيران، إصابات وأمراض الغوص مثل الانصمام (بفقاعات الغاز أو الهواء)، مرض تقليل الضغط (كازيون)، تهتك الرئة، تهتك الأذن، خدر النيتروجين.
- العديد من الأمراض الأخرى
هل أظهرت بعض الدراسات الحديثة أن العلاج بالأكسجين يساعد علي علاج أطفال التوحد ؟
أثبتت العديد من الدراسات أن وضع الأطفال في غرفة العلاج الخاصة لمدة 40 جلسة قد تساعدهم على تحسين قدراتهم وإظهار تحسناً ملحوظاً في التفاعل الاجتماعي والاتصال بالعين، وذلك لأن التعرض لكمية كبيرة من الأكسجين يساعد على زيادة تدفق الدم المشبع بالأكسجين إلى الدماغ مما يحسن الوظائف، كما إنه يقلل من التهابات الجسم.
هل العلاج بالأكسجين يساعد اللاعبين على التعافي من إصابات الملاعب بشكل أسرع؟
نعم، فهو يساعد على سرعة الشفاء من الكدمات والقروح وإصابات الملاعب الأخرى، بالإضافة إلى سرعة التئام الكسور.
http://www.rotanamags.net
http://www.baroxhbo.com

Терапија кисеоником спашава животе

Терапија кисеоником спашава животе

              Хипербарична терапија кисеоником

                                                                                            
                                                                 
Акиурт Анкаре Нумуне болница Поликлиника, хронична рана зарастања проблеме, опекотине и тровање угљен моноксидом у многим болестима, посебно отворен најсвеобухватније хипербарична кисеоник Треатмент Центер Турске који обезбеђује брз опоравак.

Анкара Нумуне Образовање и истраживање Болница шеф проф Доктор Нуруллах Богата, наводи се у саопштењу, рекао је хипербарична терапија кисеоником у медицини је признат као један од савремених метода лечења.Хипербарична лечење кисеоником под притиском коморе потпуно пацијент је снимљена под притиском маском или ексклузивне својине на 100 одсто кисеоника вентилацију принципа заснованих на медицини Рицх објашњава да метода лечења, поступак је време близу 70 година, рекао је да се користи у медицини.Хипербаричне терапија кисеоником под притиском тест апликације за рониоце у примењеног притиска коморе, обуку ронилаца, роњења симулације, декомпресију болести и гаса емболија богатом Изражавајући се користе за лечење ових центара је број близу 30 и навео да служе у више обале у Турској.Гангрена екстремитета ЛОСС ТРЕАТМЕНТ ХЕЛП

 Анкара Нумуне Образовање и истраживање Болница Аикурт амбуланта новог сервиса у центру богатих, указује да је већина свеобухватна терапија хипербарична кисеоник Турске дао да носи разлику да је један од центара, болести примењују хипербаричну третман кисеоником центар наведен на следећи начин:
"Угљен моноксид тровање (тровање пећ-грејач), која компликује зарастање рана и губитка екстремитета, ризик од инфекције, шећер у зацељивању рана на болесне, гасна гангрена, тешких хроничних инфекција кости, изненадног губитка вида, изненадног губитка слуха, неке врсте мозга апсцеса, термалних опекотина, ЦрусхРизик од губитка екстремитета повреда, претераног губитка крви, зарастање рана и оштећења ткива у вези са радиотерапије проблем "Указујући да је један од најобимнијих примена зарастања рана код дијабетичара области хипербарична терапија кисеоником богати, "То се зове дијабетичар стопала у медицини. То је озбиљан проблем. Наши пацијенти са ранама које никада излечи многе месеци ће патити. У нашој болници, добијамо веома позитивне резултате из хипербаричне терапија кисеоником дати као адјувантне терапије у овом болешћу ", рекао је он.Богат, центар капацитета Турске изразио у погледу модерне опреме и један од највећих третмана центра, "Центар после нашег другог јавног центру ГАТА у Анкари. Ми ћемо бити драго да поделимо нашу Поликлигини наше људе ", рекао је он.Указујући да постане веома важно у специјализованој области медицине, хипербаричне терапије кисеоником, Рицх, дао следеће информације:
"Овај третман, били бисмо беспомоћни када користимо научне методе у вези са нашим лекарима опција коју можете користити као алтернативни третман у многим областима. Овај метод није метод лечења као што је познато у медицинској заједници није важећи. Чак и ако релевантни грана Хипербарична медицина лекара о питањима у вези са много грана, када нема довољно искуства о томе како да га користите. Наш центар је основан да се повећа свест грађана како лекара. ""Несвесно ПАЦИЈЕНТИ ФАЗИ добар напредак"Хипербарична терапија кисеоником јединица референт лекар специјалиста Џон, лечење седнице која је трајала два сата, рекао је да је број сесија варирају у зависности од болести.Тровања угљен моноксидом третман Воицинг може да варира од тридесет сеанси са просеком од пет сесија, према налазима пацијената Деск, време потребно за зарастање рана пацијената примљен са дијагнозом дијабетесне ногом и ране може бити од 30 сеанси до 60 сеанси, рекао је он.
хттп://ввв.хуррииет.цом.тр/саглик/20451794.асп
Ја хттп://ввв.барокхбо.цо

Oksijen tedavisi hayat kurtarıyor

    Oksijen tedavisi hayat kurtarıyor

             Hiperbarik oksijen tedavisi  
                                                                                                  

                                                                                            
                                                                 
Ankara Numune Hastanesi Akyurt Polikliniği'nde, kronik iyileşme problemi olan yara, yanık ve karbonmonoksit zehirlenmesi başta olmak üzere pek çok hastalıkta hızlı iyileşme sağlayan Türkiye'nin en kapsamlı hiperbarik oksijen tedavi merkezi açıldı.

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurullah Zengin, yaptığı açıklamada, tıpta hiberbarik oksijen tedavisinin modern tedavi yöntemlerinden biri olarak kabul gördüğünü söyledi.Hiperbarik oksijen tedavisinin basınç odasında tümüyle basınç altına alınan hastaya maskeyle veya özel başlıkla yüzde 100 oksijen solutulması esasına dayanan tıbbı bir tedavi yöntemi olduğunu anlatan Zengin, yöntemin 70 yıla yakın bir zamandır tıpta kullanıldığını söyledi.Hiberbarik oksijen tedavisi uygulanan basınç odalarında dalgıçlara basınç testi uygulamaları, dalgıç eğitimi, dalış simülasyonları, vurgun ve gaz embolisi tedavisi için kullanıldığını dile getiren Zengin, Türkiye'de bu merkezlerin 30'a yakın sayıda olduğunu ve daha çok kıyı şeritlerinde hizmet verdiğini ifade etti.KANGRENDEN UZUV KAYBINA TEDAVİYE YARDIMCIAnkara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Aykurt Polikliği'nde yeni hizmete sunulan merkezin Türkiye'nin en kapsamlı hiperbarik oksijen tedavisi verilen merkezlerinden biri olma özelliği taşıdığını belirten Zengin, merkezde hiperbarik oksijen tedavisi uygulanan hastalıkları şöyle sıraladı:
“Karbonmonoksit zehirlenmeleri (soba-şofben zehirlenmeleri), yara iyileşmesini güçleştiren ve uzuv kaybı riski taşıyan enfeksiyonlar, şeker hastalarının iyileşmeyen yaraları, gazlı kangren, ciddi kronik kemik iltihapları, ani görme kaybı, ani işitme kayıpları, bazı beyin apsesi türleri, termal yanıklar, ezilme yaralanmalarında uzuv kaybı riskinde, aşırı kan kayıpları, radyoterapiye bağlı iyileşme problemli doku hasarları ve yaralar”Hiperbarik oksijen tedavisinin en geniş uygulama alanlarından birinin şeker hastalarının iyileşmeyen yaraları olduğunu belirten Zengin, “Buna tıpta diyabetik ayak denir. Ciddi bir problemdir. Aylar süren iyileşmeyen yaralarla hastalarımız muzdarip olurlar. Hastanemizde bu hastalığa yardımcı tedavi olarak verilen hiperbarik oksijen tedavisinden çok olumlu sonuçlar alıyoruz” dedi.Zengin, merkezin Türkiye'nin modern cihaz ve kapasite bakımından en büyük tedavi merkezlerinden biri olduğunu dile getirerek, “Merkezimiz Ankara'da GATA'nın ardından ikinci kamu merkezi. Polikliğinimizi halkımızla paylaşmaktan büyük mutluluk duyacağız” diye konuştu.Hiberbarik oksijen tedavisinin tıbbın çok önemli bir uzmanlık alanı haline geldiğini kaydeden Zengin, şu bilgiyi verdi:
“Bu tedavi, hekimlerimizle bilimsel yöntemlerle birarada kullandığımız zaman çaresiz kaldığımız pek çok alanda bir tedavi alternatifi olarak kullanabileceğimiz bir seçenek. Bu yöntem tıp camiasında bile hak edildiği kadar bilinen bir tedavi yöntemi değil. Tıbbın pek çok dalını ilgilendiren konularda ilgili branş hekimlerinin bile hiperbarik tedavinin ne zaman kullanılacağı konusunda yeterli tecrübeleri yok. Merkezimiz, hem hekimlerin hem de vatandaşların farkındalığını artırmak için kuruldu.”"ŞUURU BULANIK HASTALARI İYİ EDİYOR"Hiberbarik oksijen tedavisi birimi Sorumlusu Uzman Doktor Gamze Sümen, tedavinin bir seansının iki saat sürdüğünü, hastalığa göre seans sayısının değiştiğini söyledi.Karbonmonoksit zehirlenmelerinde tedavinin hastaların bulgularına göre ortalama beş seanstan otuz seansa değişebildiğini dile getiren Sümen, diyabetik ayak ve yara tanısıyla başvuran hastaların yara iyileşmesi için gereken sürenin 30 seansla 60 seans arasında olabileceğini belirtti.
http://www.hurriyet.com.tr/saglik/20451794.asp
http://www.baroxhbo.com

23 Ekim 2014 Perşembe

Хипербарична Кисеоник терапија

Хипербарична Кисеоник терапија може побољшати Пост потрес синдром година након Блага трауматска повреда мозга - рандомизед Потенцијални суђење
Рахав Боусси-Гросс, # 1 Хаим Голан, # 3,4 Грегори Фисхлев, 1 Јаир Бецхор, 1 Олга Волков, 3,4 Јацоб Берган, 1 Мони Фридман, 1 Дан Хоофиен, 6,7 Натан Схламковитцх, 8 Есхел Бен-Јаков , 2,5,9,10, * и Шај Ефрати1,2,3,10, *
Јинглу Аи, уредник
Аутор информације ► члан белешке Ауторска права и лиценца информације ►
Овај чланак је цитирао други чланака у ПМЦ.
Иди на:
Абстрацт
бацкгроунд

Трауматска повреда мозга (ТБИ) је водећи узрок смрти и инвалидитета у САД. Око 70-90% од ТБИ случајева су класификоване као блага, и до 25% од њих неће опоравити и пате хроничних неурокогнитивним оштећења.Главни патологија у овим случајевима укључује дифузне повреде мозга, који су тешко открити од анатомских снимања ипак приметно у метаболичке снимања.Садашњи Студија тестирали ефикасност хипербаричне терапија кисеоником (ХБОТ) за побољшање функције мозга и квалитета живота у пацијената који пате од хроничних мТБИ неурокогнитивним оштећења.

Методе и резултати

Суђење становништво укључено 56 пацијената мТБИ 1-5 година након повреде са продуженим пост потрес синдром (ком).Ефекат ХБОТ је процењен путем будућег, рандомизирана, суђење цроссовер контролише: пацијенти су насумично додељен третиране или цроссовер група. Пацијенти у третираној групи су процењивани на почетку и после 40 ХБОТ сесија; пацијената у групи цроссовер су оцењени три пута: на почетку, након контроле периода 2-месец без третмана, а након наредних 2-месеца 40 ХБОТ седница.ХБОТ Протокол укључено 40 третман сесије (5 дана / недеља), 60 минута сваки, са 100% кисеоника на 1,5 АТА. "Миндстреамс" је коришћен за когнитивне евалуације, квалитет живота (КОЛ), је процењен од стране ЕК-, и промене у активности мозга је проценити СПЕЦТ снимања. Значајна побољшања су показали когнитивне функције и КОЛ у обе групе следећем ХБОТ али није значајно побољшање примећено након периода контроле. СПЕЦТ имагинг открио повишен мождану активност у доброј сагласности са когнитивним побољшања.

Закључци

ХБОТ може изазвати неуропластичности доводи до поправке оштећеног хронично можданих функција и побољшање квалитета живота код болесника са продуженим мТБИ ПЦС у касном стадијуму хроничне.

Суђење Регистрација

ЦлиницалТриалс.гов

НЦТ00715052

Иди на:
Увод
Трауматске повреде мозга (ТБИ) и мождани удар су главни узроци оштећења мозга. Сваке године, близу два милиона људи у САД пати ТБИ, што је водећи узрок смрти и инвалидитета у општој популацији. Ход погађа скоро милион људи и представља водећи узрок немогућности да се одржи самосталан живот међу одраслима [1], [2]. Не постоји ефикасан третман / метаболичког интервенција у свакодневном клиничкој пракси за после ТБИ и можданог удара код болесника са хроничним неуролошке дисфункције. Интензивне терапије и рехабилитације програми се сматрају од суштинског значаја за максимално квалитета живота, али су често само делимично успешна. Јасно је, нове методе за поправку мозга треба испитати како би се обезбедио одрживи олакшање до оштећења мозга пацијената. Недавне студије известио да хипербарична третман кисеоника (ХБОТ) може изазвати неуропластичности доводи до значајних побољшања неуролошким у пост-пацијената са можданим ударом у интензивну фазу и у касним фазама хроничне, месеци до неколико година после акутног догађаја [3], [4].

Дефиниције и класификације

Трауматске повреде мозга се дефинише као оштећење мозга услед спољашњег механичке силе, као што су брз убрзавању или успоравању, утицај, високе таласе или продора пројектила. Самим тим повреде, функције мозга је привремено или трајно нарушено и структурна оштећења може или не може да буде детектовати са тренутном технологијом снимања. ТБИ се обично класификују на основу тежине, анатомских карактеристика повреда, а узрок повреде.Озбиљност се процењује на основу губитка свести (ЛОЦ) трајање, пост-трауматски Амнесиа (ПТА), а Глазгов кома скала (ВСК) оцењивање нивоа свести. Око (70-90%) од ТБИ у САД су класификовани као благи ТБИ (мТБИ) или потрес - ЛОЦ трајању од 0-30 минута, ПТА трајању мање од једног дана и ГКС разред 13-15. Пост потрес синдром (ПЦС) је скуп симптома наредним мТБИ у већини пацијената. ПЦС симптоми су главобоља, вртоглавица, неуропсихијатријских симптома и когнитивним оштећењима [5], [6]. Код већине пацијената, ПЦС може да се настави за неколико недеља или месеци, и до 25% пацијената може доћи до продуженог ПЦС (ППЦ може да важи) у којој су симптоми трају дуже од шест месеци [7], [8], [9], [10 ], [11], [12]. Такве особе су у високом ризику за емоционалне и когнитивне дисфункције, што је кулминирало у немогућности да спроведе обичне свакодневне активности, радне обавезе и стандардне друштвене односе [9], [10], [11], [12].

Повезана мозак патологије и функција оштећења

Дифузно аксонално оштећење - дифузни смицање од аксоналних путева и малих крвних судова - један је од најчешћих патолошких карактеристика у вези са мТБИ [13]. Још једна карактеристика примарне патолошке, најчешће изазвана директног поготка у лобање, мозак је контузије, који обично подразумевају фронталног и предњег временских режњеве [12]. Секундарни патологија мТБИ укључују исхемију, благу едем и друге био-хемијске и запаљенске процесе кулминирало оштећеног Регенеративна / процес излечења је резултат повећања ткива хипоксије [14]. Због дифузне природе повреде, когнитивна оштећења су обично доминирају симптоми, који укључују недостатке у неколико когнитивних функција, пре свега памћења, пажње, брзине обраде и извршних функција, сва локализован у више области мозга. Њихове снажни функције ослањају на моћан структуру мреже и повезивање између различитих можданих подручја [12], [15], [16]. Напомињемо да дифузно природа мТБИ повреде чини патолошки штету тешко да се открије уобичајеним методама Неуроимагинг попут ЦТ и МР, тако да дијагноза великој мери ослања на субјективним извештајима пацијената, као и когнитивне и квалитета живота тестова. Док дифузија тензор Имагинг (ДТИ) има потенцијал да открије дифузно аксонално повреде, овај метод још увек није обично користи за дијагнозу мТБИ патологије.

Образложење за хипербаричне лечење кисеоника (ХБОТ)

Мозак прима 15% од срчаног излаза, троши 20% од укупне телесне кисеоник, а користи 25% од укупне телесне глукозе. Ипак, ово је само понуда енергија довољна да око пет до десет одсто неурона активна у сваком тренутку. Тако је, на стандардном здравом стању, у сваком тренутку, мозак користи скоро све кисеоник / испоручене енергије на њега.Процес регенерације после повреде мозга захтева много додатну енергију. Ово је место где Хипербарична лечење кисеоник може да помогне - повећан ниво кисеоника у крви и ткива за време третмана [17], [18], [19] могу да понуде потребну енергију за поправку мозга. Заиста, неколико претходних студија су показале да повишен ниво раствореног кисеоника по ХБОТ може имати више репаративног ефеката на оштећену можданих ткива [3], [19], [20], [21], [22], [23], [24 ], [25]. Друге студије су откриле благотворних ХБОТ на повређеног мозга и когнитивне функције у животињским моделима [26], [27], [28], [29], [30]. Повишена нивои кисеоника може имати значајан утицај на метаболизам мозга, углавном регулисано глијалних ћелија (види дискусију). Побољшана Менаџмент води вишеструки поправке, укључујући и активирање ангиогенезе и активирање неуропластичности (реактивирање мировања неурона, стварање нових и нових синапси аксоналних веза), а можда чак индукују диференцијацију неуронских матичних ћелија [22].Идеја да ХБОТ може промовисати поправку мозга је разумно и добила експерименталну подршку, али је и даље у великој мери разрешава медицинске заједнице као што је разматрано следећи.

Резерве медицинске заједнице

Студија ефекта хипербаричне третмана кисеоника тешких можданих повређених пацијената је објављена већ пре две деценије. Неколико Потенцијални клиничка испитивања о третману мТБИ објављени су у последњој деценији [31], [32], [33], као и три студије објављене у последње две године обратио ефекат ХБОТ о хроничних болесника благим ТБИ [34], [35], [36]. Међутим, пријављени корисни ефекти хипербаричне лечења су озбиљно у питање од стране медицинске заједнице и изазвало високе скептицисмс у тој мери да ТБИ и пацијената са можданим ударом у САД ретко лечених хипербаричне кисеоником.Опција ХБОТ је разрешава медицинске заједнице на основу: 1. Недостатак знања о повезаности метаболизма и неуропластичности. 2. Недостатак случајном клиничког испитивања са стандардном контролом плацебо. 3. Схам контрола са ваздухом соби у 1.3Атм дала значајна побољшања. Ова питања су разјашњене, а обрађена у одељку дискусија.

Плацебо дилема

Људи могу да осете повећање притиска изван 1.3Атм, отуда стандардни Плацебо, са нормалним притиском ваздуха, за ХБОТ може да се можда постићи излагањем пацијентима да нормалном притиску у комбинацији са фалсификовањем стимулацију (на пример, повећањем и смањењем притиска), који генерише фиктивни притисак Сенсатион. Јер дисање нормално ваздух под хипербаричних условима доводи до повишеног ткива кисеоником (на пример, око 50% за 1.3Атм), стандардни плацебо такође може се остварити давањем пацијентима компримованог ваздуха са под-нормалне концентрације кисеоника. У одељку дискусије објашњавамо да први приступ може бити ефикасна само за неке пацијенте, а представља логистичке тешкоће, а други приступ подразумева етичка питања. У покушају да избегне плацебо дилему, недавна студија ХБОТ за мТБИ упоредио ефекат 100% кисеоника у 2.4Атм са ефектом ваздух из просторије у 1.3Атм као лажне контрола [36].Студија је показала значајна побољшања у обе групе, а са мало већом ефикасношћу у 1.3Атм. На основу ових резултата, аутори презирала далекосежан закључак да је њихова студија показује да ХБОТ нема утицаја на пост мТБИ оштећења мозга и посматрани побољшања резултат плацеба у вези са провођења времена у хипербаричне коморе. Као што је разматрано у великим детаљима у секцији дискусије, можемо закључити да су аутори постигли погрешне закључке из два главна разлога. Прво, ваздух из просторије у 1.3Атм не може да послужи као правилан Схам-контроле, јер то није "неефикасна третман" (као што се захтева од плацебо) јер доводи до значајног повећања нивоа оксигенације ткива која је показано да је ефикасна [37], [38]. Друго, 100% кисеоника у води 2.4Атм превисока кисеоника нивоа које могу проузроковати инхибиторни ефекат или чак фокално токсичност.

Приступ Цроссовер

Да би се превазишао проблем плацебо, приступ рандомизирана скретница је успешно користи за тестирање ефекат ХБОТ у пост-пацијената са можданим ударом у касном стадијуму хроничне [3].Предност приступа цроссовер је троструко поређење - између третмана од две групе, између третмана и без третмана исте групе, и између третмана и без третмана у различитим групама. До сада, слично суђење потенцијални, рандомизирана, кросовер да се процени утицај поправке мозак ХБОТ у пацијената мТБИ у касном стадијуму хроничне није урађено.

Циљ нашег истраживања био је да се тренутне пружи чврсту евалуацију ХБОТ ефеката на активности мозга и когнитивних оштећења код пацијената са продуженим мТБИ ПЦС у касном стадијуму хроничне.

Иди на:
Методе
Студија је изведена као потенцијални, рандомизирана, контролисане, две групе суђење.Истраживање је спроведено у Институту хипербаричне и истраживачке јединице Ассаф-Харофех медицинском центру, Израел. Упис пацијената почела 2008, а завршила у 2012. Сви пацијенти потписали писмену информисани пристанак.Протокол је одобрила Ассаф-Харофех институционални одбор за ревизију.

Учесници

Инклузија
Учесници су били пацијенти старости 18 година или старији, који су претрпели благи ТБИ (мање од 30 минута губитак свести) 1-6 година пре њиховог укључивања. Сви пацијенти доживели Пост потрес синдром (ПЦС) и жалили оштећеног когнитивних функција за више од годину дана, али оштећење мозга је испод нивоа детекције МРИ или ЦТ мозга. Су укључени само пацијенти који су пријавили никакве промене у когнитивне функције у току једног месеца пре почетка студије.

изузимања
Искључења су због груди патологији неспојив са ХБОТ, унутрашњим болести уха, клаустрофобије и немогућности да потпише пристанак. Пушење није дозвољено током студије.

Протокола и крајњу тачку

Након потписивања информисани пристанак, пацијенти су позвани на основне евалуацију. Укључени пацијенти су насумично распоређене у две групе (1 [однос] 1 рандомизације): А третиране групе и групе скретница. Неуропсихолошког функције, оцениле Миндстреамс тестирање батерије, и мождане активности, као визуелно од СПЕЦТ (Сингле Пхотон Емиссион компјутерска томографија), били су примарни крајње тачке студије. Секундарна завршна тачка укључена квалитет евалуације живота ЕК- упитника. Процене су направљене од стране медицинских и неуропсихолошких практичара који су били заслепљени укључивање пацијената у контроли преварио или третираних група.

Пацијенти у третираној групи су два пута процењена - на почетку и после 2 месеца ХБОТ. Пацијенти у групи цроссовер су оцењени три пута: основно, после 2 месеца контроле периода без третмана, а након наредних 2 месеца ХБОТ (слика 1). Тхе Пост-ХБОТ неуролошке евалуације, као и поштовањем скенира су изведена више од 1 недеља (1-3 недеље) након завршетка ХБОТ протокола.Следећи ХБОТ Протокол је практиковао: 40 дневних сесија, 5 дана / недељно, 60 минута сваки, 100% кисеоника у 1.5АТА.

Слика 1
Слика 1
Дијаграм пацијената у студији.
Пацијенти нису били укључени у било који други когнитивном или рехабилитације интервенцију као део студијског протокола.Детаљан клиничка студија протокол, копија информисаног пристанка, као и ЦОНСОРТ 2010 списка информација су приложени као додатне информације у (Протокол С1, Облик С1, проверу С1). Напомињемо да је величина информације о узорку, детектује промене и израчунавања снаге параметри укључени и обратио у "статистички званичници" секцији у СИ1.

Евалуација когнитивне државе

Когнитивни Индекси
Стање когнитивних функција пацијената је оцењен у погледу наредне четири когнитивних индекса, наредио из индекса повезане са најосновнијих (основни) функција на која је повезана са вишим функцијама: 1. брзина обраде информација (ИПС) индекс. Овај индекс је повезан са основним способност да обради и одговори на надражаје на различитим нивоима брзине и сложености. 2. Индекс Пажња у вези. Овај индекс је повезана првенствено са могућношћу да остане концентрује и ефикасно одговорило током релативно продуженим временским периодима. 3. Индекс Меморија у вези. Овај индекс је повезан са учењем вербалних и визуелних нових стимуланса, као и непосредне и закаснели признавање тих учених стимулуса. 4. извршне функције (ЕФ) индекс. Овај индекс је повезана са когнитивним способностима укључени у покретање, планирање, организовање и регулисање понашања. Сваки од наведених когнитивних индекса је израчуната као нормализована комбиновани резултат од 2-3 когнитивним тестовима из Миндстреамс Компјутеризована теста знања батерија (Миндстреамс; НеуроТрак Цорп, НИ).

когнитивним тестовима
Миндстреамс Батерија обухвата неколико когнитивних тестова смислио да проверите различите аспекте способности мозга. У овој студији смо процењују когнитивне индекси на основу резултата на 6 когнитивним тестовима доле наведених, које се очекује да буду релевантни за благе ТБИ. За детаљан опис свих когнитивних тестова у Миндстреамс батерија, погледајте [39]. Тестови су:

1. вербално памћење. Десет парова речи су представљени, а затим тесту препознавања у коме први реч претходно представљен пару појављује заједно са листом четири речи из којих пацијенти бирају други члан пара. Постоје четири непосредне понављања и један одложено понављање после 10 мин.

2. Невербална меморије. Осам слике једноставних геометријских објеката су представљени, следи теста препознавања у коме су представљене четири верзије сваког објекта, сваки оријентисана у другом правцу. Постоје четири непосредне понављања и један одложено понављање после 10 мин.

3. Го-Го-нет тест. У овом тесту континуираног перформанси, обојени квадрат (црвена, зелена, бела или плава) појављује насумично на средини екрана.Пацијент у потом тражио да реагује брзо само црвене квадрата притиском на тастер миша, и инхибирају његову реакцију на било коју другу обојеним квадратом.

4. Строоп тест. Временски тест инхибиције одговора промењено теста Строоп папира са седиштем у. У првој фази, пацијенти бирају боје квадрат одговара боју општег речи (на пример, реч "мачка" се појављује у црвеним словима, пацијент мора да изабере Црвеном тргу од две боје квадрата у следећем екрану). У следећој фази (назива избору време реакције тест), задатак је да изабере обојеним квадратом одговара назив боје представљен у белој Леттер-боје. У завршној (Строоп уплитање) фазе, пацијенти су замољени да изаберу обојеним квадратом одговара боју и не значење речи бившег боја-именовање, представљен у неусаглаłених боји (на пример, реч "РЕД" појављује у зеленим словима , пацијент је затражено да одаберете боју зелену, а не црвени, а задатак који захтева способност да инхибира аутоматски одговор на значењу речи).

5. Монтиране обраду информација тест. Временски тест захтева реакцију на основу решавању једноставних аритметичких проблема (притиском десно / лево дугме миша уколико одговор већа / мања од 4, респективно) са три нивоа оптерећења за обраду информација (једну цифру, две цифре сабирања / одузимања и три цифре тога / одузимања проблеми), где свака садржи три нивоа брзине (3, 2, 1 и други за презентацију стимулуса).

6. Цатцх игра.Тест планирања мотора која захтева од учесника да ухвати пада објекат на екрану рачунара померањем весло хоризонтално тако да може да "ухвати" пада објекат.

Доделити резултате, Миндстреамс подаци унети у централни сервер НеуроТрак. Исход параметри су израчунати коришћењем прилагођеног софтвера слеп за дијагнозу или тестирање сајт. Да би се смањили разлике се односе на старост и образовање, сваки исход параметар је нормализован и стане на ИК налик скале (значи = 100, СТД = 15) према старости пацијента и образовање. Напомињемо да процена резултат је заснована на нормативним подацима из когнитивно здравих појединаца који су прикупљени у контролисаним истраживањима које су биле део од више од 10 клиничких локација [40].

Сцорес Когнитивна ИНДЕКСИ "
Израчунавање когнитивног индекса на основу резултата на когнитивним тестовима је урађено на следећи начин: 1. Индекс Информација брзина обраде је израчунава као комбиновани резултат за фазе ниско и средње оптерећење изведена обраду информација теста. 2. индекс Пажња је израчунат као средња резултатом времена реакције за Го-Но-Го тест и избор време реаговања СТРООП теста (на другој фази), средња СТД времена реакције за ГО-Но-Го тест, средње време реакције за ниског оптерећења организовали обраду информација тест и значе прецизност за средње оптерећење фази обраде информација теста. 3. индекс меморија је израчунава као средња оцена за укупан резултат учења (после четири понављања) и одложена фаза признавања вербалних и невербалних меморијских тестова. 4. Извршни Функције индекс је израчуната на основу резултата из СТРООП теста и Тхе Го-но-го тест и средња пондерисане тачности за излов игру. За више информација о валидности тестова и изградње когнитивних индекса, погледајте [41], [42]. 5. Осим тога, дефинисали смо појединца когнитивног Сцоре као просек десетина четири когнитивних индекса за сваког појединца.

Важно је напоменути да су наведени когнитивни индекса оцене специјално дизајниран да представљају познате оштећеног когнитивне домене у благом ТБИ. Поред тога, чињеница да сваки индекс се односи на више од једне тест-скор обезбеђује индекс буде повезан више са когнитивним резултатом домена и мање са тест-зависни резултат. Ми такође користе компјутеризовани тестирања батерија која подржава укључивање тачнијег мера, као што су време реакције и елиминацију ефекта пристрасности управе и ручног бодовања тестова.Важан аспект тестова јесте укључивање когнитивног домена брзине обраде информација, зна да буде умањена у благе ТБИ пацијената.

Квалитет евалуације живота

Квалитет живота (КОЛ) је оцењена од стране ЕК- упитника [43]. ЕК- суштини састоји од 2 Страници: ЕК- описном система и ЕК визуелне аналогне скале (ЕК-ВАС).ЕК- дескриптивни систем покрива мобилност, бригу о себи, уобичајене активности, бол / нелагодност и анксиозности / депресије.ЕК-ВАС снима само-оценио здравље туженог на вертикалне, визуелне аналогне скале [опсегу: 0 (најгори) -100 (најбоље)].

Браин Функционални Имагинг- СПЕЦТ

Емисија Браин сингле пхотон компјутеризована томографија (СПЕЦТ) је спроведено са 925-1,110 МБк (25-30 МЦИ) од Технецијум-99м-метил-цистеинате-димер (Тц-99м-ЕЦД) на 40-60 мин после ињекције користећи двоструку детектор гама камера (ЕЦАМ или Симбиа Т., Сиеменс Медицал Системс) опремљена колиматори високе резолуције. Подаци су стечена у 3-степени корацима и реконструисани итеративно са Чанг методом (μ = 0.12 / цм) пригушења корекцију [44].

Визуелна анализа је спроведена спајањем пре и после третмана студија који је нормализована на малом мозгу мождане активности. СПЕЦТ слике су поново оријентисан у Талаирацх свемир коришћењем НеуроГам (Сегами Цорпоратион) за идентификацију (на основу визуелног прегледа) од Бродманн кортикалне области и да би се израчуна средње перфузије у свакој области Бродманн (БА). Поред обима донео перфузије мозга слике нормализована до малог мозга максималну активност је реконструисано. Све СПЕЦТ анализа урађена док заслепљен у лабораторију и клиничким подацима. Промена у перфузије у свим областима Бродманн за сваки предмет је одређен израчунавање процента разлике између пост-периода и пре / основном периоду подељен пред / основне-период перфузије. Је израчунат просек ових промена перфузије за сваку Бродманн области.

статистичка анализа

Статистичка анализа је урађено помоћу СПСС софтвера (верзија 16.0). Континуирано подаци изражени као средства ± стандардне девијације, а у односу један репом упарени т-тест за унутар-групне поређења и двосмјерни неупареним т-тест између група поређења. Величине ефекат за главне поређења су израчунате применом Коена д. Цатегорицал подаци се изражава у бројевима и процентима и упоређени χ2 тестом. П вредности <0.05 су сматране статистички значајним. Сви пацијенти су насумично додељени укључени у анализу безбедности и оне са комплетном проценом пост-основне су биле укључене у ефикасности анализу.

Сцаттер плот анализа клиничких резултата

Анализа има за циљ да боље квантификовати и упоредите промене у клиничком резултате, узимајући у обзир високу пацијента-то-пацијент варијабилност после Ефрати ет ал [3].Идеја је била да се прегледају, за сваког пацијента у свакој временској фази скалиране релативне разлике у свакој од клиничких резултата. Прецизније, ми смо израчуната за одређеног пацијента (ј) умањена релативне разлике Срђ, дефинисан као:

једначина слика (1)
Где сфј је вредност клиничког скора на крају временског фазе (било лечења или контроле), а Сиј је резултат на почетку временског фазе. Напомињемо да симбол <> показује просек над вредностима пацијената у групи. На пример, <сфј> значи просек сфј над свим пацијентима (ј) који припадају групи.Скраћеница СТД означава стандардну девијацију између вредности пацијената у групи. Ова анализа омогућава квантитативну инспекцију промена у клиничким резултатима као што је објашњено у [3].

Иди на:
Резултати
Учесници Профили

Студија је обухватила 90 пацијената приказан, старости 18 или више година, који је потписао информисани пристанак.

Пре-студи изузимања
Деветнаест пацијената је имао њихов пристанак повучене пре почетка периода контроле / третмана (13 у групи Цроссовер, 6 у третираној групи).

Ин-студији изузимања
Четири пацијента је одлучио да одустане у току протокола лечења, 3. због личних разлога и 1 због проблема уха (1 у кросовер група, 3 у лечењу групи). Седам пацијената (5 у кросовер групи, 2 у третман групи) су искључене због проблема техничке перформансе у својим когнитивним тестовима и 4 болесника због недоследне употребе лекова (попут нас метилфенидат) током периода тестови (2 у групи цроссовер, 2 у третирана група).

Сходно томе, 56 пацијената (32 у третираној групи и 24 у кросовер групи) су укључени у коначној анализи (Слика 1). Тридесет два (57%) болесника су женског пола, просечна старост је 44 година (опсег 21-66 година), као и време које је протекло од акутног трауматског догађаја у распону од 1-6 година, са 33 месеци просека.

Најчешћи етиологија ТБИ је био удес возила (н = 38), са неким другим мање уобичајене етиологије (падне = 7, објекат хит = 6, пешак несреће = 3, Ассаулт = 2). Карактеристике Баселине пацијената су у табели 1. Као што се види из ове табеле, није било значајне разлике у укључене мере између група осим годинама образовања, где је био мањи предност за третиране групе.

Табела 1
Табела 1
Карактеристике Баселине пацијената.
Ефекат на когнитивне функције

Промене у когнитивне индекса
Ефекат лечења хипербаричне кисеоника на когнитивне функције пацијената, као што процењују четири когнитивних индекси, се сажети у слици 2 и Табела 2. основном значи когнитивни Резултати све четири индекси су блиски у две групе (у оквиру стандарда грешка) али са нешто вишим вредностима у третираној групи. У ХБОТ третмани обе групе довело до статистички значајног побољшања у средњим десетина сва четири индекса.

Слика 2
Слика 2
Процена когнитивних индекса.
Табела 2
Табела 2
Резиме резултата за Миндстреамс когнитивних индекси бодова.
Као што је очигледно на слици 2, а детаљно у табели 2, значајан напредак забележен је у третираној групи након ХБОТ у свим когнитивним мере: брзина обраде информација (т (31) = 4.20, п <0,0001), Аттентион (т (31) = 3.26, п <0,005), Мемори (т (31) = 4.13, п <0,0005) и извршним функцијама (т (31) = 3.72, п <0,0005). Величине ефект су средње до великих: Коен је д мере [45] су 0,74, 0,57, 0,73 и 0,66, респективно.

Но значајан напредак је примећен у групи кросовер током периода контроле: брзина обраде информација (т (23) = 0.53, п = 0,298), Аттентион (т (23) = 0.33, п = 0,368), Мемори (т (23) = 0,74, п = 0,233) и извршним функцијама (т (23) = 0.54, п = 0,295). Међутим, приметили значајан напредак након ХБОТ у групи, као и кросовер: брзина обраде информација (т (23) = 1.98, п <0,05), Аттентион (т (23) = 2.29, п <0,05), Мемори (т (23) = 3.21, п <0,005) и извршне функције (23) = 2.26, п <0,05). Величине ефект су средње до великих, са д мерама Коена од 0.40, 0.47, 0.65 и 0.46, респективно. Имајте на уму да је Т (31) и Т (23) одговарају Н-1, где је н = 32 и Н = 24 су број пацијената у третиране и кросовер група, респективно.

Процена општег когнитивног резултатом
Промене у четири когнитивних индекса приказаних на слици 2, а у табели 2 показују изразиту варијабилност. На пример, средње вредности Спеед информационог прераде и извршних функција индекса опала током периода контроле групе кросовер, док су одговарајуће средње вредности пажње и памћења индекса повећана. Слика 3 приказује средње вредности појединих општих когнитивних бодова, са стандардним грешке, за третиране и скретнице група у свакој фази оцењивања: нултог и пост-ХБОТ за обе групе, а након контроле за групу цроссовер. Може се видети да крст група имала исту општу резултат на почетку и после периода контроле. Ова вредност Изгледа већа од резултатом третиране групе са основног - ~88 наспрам 85, и пост-ХБОТ опште когнитивне оценом третираној групи чини већи од групе Цроссовер - ~96 против 94. Док ових разлика су у стандардне грешке, ипак довести до онога што изгледа да значајне разлике у нивоу промена (пост вс унапред ХБОТ) између цроссовер и третираних група: 6 поена за кросовер групе према 11 за третирана група.

Слика 3
Слика 3
Процене опште когнитивне резултат.
Испитивање релативне промене
Постоји висок пацијент до пацијента варијабилност у когнитивним индекса, са оценама које се крећу од 20 до 120. магнитуда промене у когнитивном резултатом има различите импликације за пацијенте на ниским или високим нивоима базе. Дакле, ми смо инспекцију ефекат ХБОТ о релативним променама, односно промене у односу на базну вредност. Ми израчуната, за сваку особу, релативна промена у свакој од когнитивних индекса за сваки период (контроле и ХБОТ за групу унакрсни и ХБОТ за третираној групи). На слици показујемо средња релативна промене у сва четири когнитивних индекса за групу цроссовер следеће контролног периода и следеће ХБОТ, а за третиране групе након ХБОТ. На слици показујемо средња релативна промена у општој когнитивном стопа за исте три периода. Напомињемо да израчунавање средњу релативних промена је више информативни од израчунавање промене у средњим вредностима, посебно за мале групе са високим пацијента-то-пацијент варијабилност.

Слика 4
Слика 4
Процена релативних промена.
Гледајући релативних промена разјашњава побољшања након ХБОТ периоду против контролног периода групе цроссовер. Међутим, она такође појачава разлике раније поменуте између цроссовер и третиране групе: веће релативне промене у третираној групи против групе цроссовер одражавају чињеницу да су основни вредности третиране групе су биле ниже и вредности после ХБОТ били већи у односу на одговарајућим вредностима групе скретница.

Сцаттер плот анализа когнитивних индекса
Као што је поменуто у одељку метода, анализа има за циљ да представи средња релативна промена у когнитивним индекса, док суперпонирања информације у вези пацијенту-то-пацијент варијабилност. За то смо израчунали, за сваког пацијента (И), нормализовано релативна промена НРЦ ​​(и). Следеће, израчунали смо за сваку групу (контроле и ХБОТ у групи цроссовер и ХБОТ у третираној групи) локација средњих одступања од основне линије.Finally, we marked the location of each patient (i) at a distance NRC(i) from the location of his/her group's mean difference (see methods section for details).Typical results are shown in Figure 5. More specifically, we show the scatter plots for Information Processing Speed vs. Executive Functions (Figure 5A), for Attention vs. Memory (Figure 5B), for Attention vs. General cognitive score (Figure 5C), and for IPS vs. General cognitive score (Figure 5D).The results illustrate the differences between the three cases (control and HBOT for the crossover group, and HBOT for the treated group) which form three distinct clusters.Also clear in all the figures is the linear dependence between the changes in the different cognitive indices (similar results are also obtained for the other combinations, e.g. Memory-IPS, Attention-IPS, Memory-EF and Attention-EF).Interestingly, the scattering of the individual patients also follows the linear line for the scatter plots of the specific cognitive indices as function of the general cognitive score (Figures 5C and 5D).These linear dependences demonstrate high consistency between the changes of the different cognitive indices for each patient.As such, the analysis provides valuable test for the validity of the test performances and the validity of the general cognitive score.

Figure 5
Figure 5
Scatter plot analysis of the changes in cognitive indices.
The Effect on quality of life

The effect on the QOL is summarized in Table 3. The EQ-5D score significantly improved following HBOT in the treated group (t(31) = 7.41, p<0.0001) and in the crossover group after HBOT (t(23) = 6.17, p<0.0001). As expected, there was no improvement in the EQ-5D score in the crossover group following the control period. During the control period, we have noticed some reduction in this group with respect to the patients' subjective perception of their quality of life (t(23) = 2.60, p<0.01). Similar results were obtained for the EQ-VAS evaluations as summarized in Table 3. More specifically, the EQ-VAS score significantly improved following HBOT, both in the treated group (t(31) = 4.86, p<0.0001) and in the crossover group following treatment (t(23) = 4.79, p<0.0001), while there was no significant improvement following the control period (t(23) = 0.32, p = 0.373). Details are presented in Table 3.

Табела 3
Табела 3
Summary of results of quality of life questionnaire (EQ-5D and EQ-VAS).
Examining the relative changes
Figure 6 presents the mean relative changes and standard errors in both measurements of quality of life for the treated group following HBOT and for the crossover group after the control period and after HBOT.

Figure 6
Figure 6
Assessments of the mean relative changes and standard errors in quality of life measurements.
SPECT assessments of brain activity

Motivation
Since mTBI involves a diffuse structural and/or physiologic/metabolic derangement [46], [47], [48], patients with mTBI have more frequent and more extensive areas of brain damage than can be seen by anatomical imaging (conventional CT and MRI scans). The preferred brain imaging methods are thus functional/metabolic (SPECT, PET, CT perfusion, and functional MRI). In order to achieve greater validity of the results, cognitive function and SPECT analysis were done by a blinded evaluation and evaluator: the cognitive function tests were done by a computerized validated method and the SPECT analysis was blind to patients' participation in treated/crossover group.

Brain SPECT evaluations were completed for 31 patients in the treated group (one patient from the treated group did not complete two SPECT scans) and for 24 in the crossover group. In supporting information (Table S1) we present detailed statistics of the SPECT results for all Brodmann areas (BA) of all the tested patients. The results revealed a significant increase in brain activity (perfusion) following the hyperbaric oxygen treatments in both groups compared to the change during the control period of the crossover group. A summary of the results is presented in Figure 7. To construct the figure we calculated, for each patient, the relative change in the SPECT measured brain activity during each phase of the trial. The relative change was defined as the difference in normalized activity (relative to the cerebellum activity, see SI4) between the end point and the start point divided by the activity at the start. We calculated, for each BA, the average changes over all patients that underwent HBOT (both treated and cross groups). These results correspond to the red curve in Figure 7. The blue curve represents the results of similar calculations for the control period (averaging for each BA over all the results of all patients in the crossover group during the control period).

Figure 7
Figure 7
Distribution of the Brodmann areas relative SPECT CBF changes.
The results revealed significant improvement in brain perfusion following HBOT in the frontal and temporal areas, including: inferior frontal gyrus (BA 45), the middle frontal area (BA 46), parts of the orbito-frontal cortex (BA 47 and 11), most of the temporal cortex (BA 36, 37, 38, 20, 21, 22, 28), and parts of the Cingulate gyrus (BA 24, 25). These fronto-temporal regions, responsible for the cognitive functions, are the most affected in head trauma [12]. The temporal lobe plays a significant role in memory and learning skills [49], [50], [51]; the frontal lobe is associated with attention and executive functions [52], [53], and the cingulate gyrus plays an important role in emotions and cognitive self regulation [54], [55], [56]. The SPECT results of elevated activity in these Brodmann areas are consistent with the improvement in cognitive indices following HBOT. Further below we show specific examples of SPECT results for four patients (two from the treated group and two from the crossover group).

Representative examples

Example 1
SPECT analysis of a 51-year-old woman from the treated group (Figure 8). The patient suffered from cognitive impairments due to mTBI as a result of a fall in a moving bus 2 years prior to inclusion in the study. The patient experienced no loss of consciousness and CT imaging did not reveal anatomic damage. The patient's main complaints included headaches, dizziness, memory and concentration problems, and random mood swings. The patient was a manager in a private business, and since the injury was having difficulties following and completing daily activities and routine. Following HBOT, the patient reported significant improvement in every aspect of daily functioning. The patient's cognitive indices demonstrated significant improvements following treatment: increase of 3.5 STD in Memory (56 pre-HBOT to 108 post-HBOT), 2 STD increase in Attention (47 to 81), 1.5 STD increase in Executive Functions (65 to 85) and a 0.7 STD increase in Information Processing Speed (85 to 95).

Figure 8
Figure 8
Volume rendered Brain SPECT perfusion maps of Example 1, a 51-year-old woman from the treated group suffering mTBI that had occurred 2 years prior to inclusion in the study.
Example 2
SPECT analysis of a 46-year-old woman from the treated group, following mTBI as a result of a car accident 1 year prior to inclusion in the study. The patient's main complaints were related to her memory and concentration capabilities, as well as dizziness and tinnitus that interfered with her daily functioning. Following HBOT, the dizziness and tinnitus disappeared, in addition to significant improvement in all cognitive domains. The patient's cognitive indices demonstrated significant improvements following treatment: increase of 1.5 STD in Memory (57 pre-HBOT to 78 post-HBOT), 1 STD increase in Attention (88 to 104), 1.5 STD increase in Executive Functions (82 to 102) and 0.6 STD increase in Information Processing Speed (85 to 95). SPECT images of the patient at baseline and following HBOT are shown in Figure 9. The percentage of CBF change demonstrated significant improvements after HBOT in parts of the frontal and temporal lobes, in agreement with the improvements in neurological functions.

Figure 9
Figure 9
Volume rendered Brain SPECT perfusion maps of Example 2.
Example 3
SPECT analysis of a 44-year-old man from the cross group, suffering from cognitive impairments due to mild TBI as a result of a fall 2 years prior to treatments. The patient complained mainly on short and long term memory difficulties, attention and concentration problems, decline in naming abilities, as well as headaches, dizziness, anxiety and sleep problems. Following HBOT, the patient experienced significant improvements in most aspects, including concentration and memory, headaches, dizziness, mood and sleep. The patient's cognitive indices demonstrated significant improvements in Executive Functions after treatment: baseline 60, after control 63 and post-HBOT 74. SPECT images of the patient after the control period and following HBOT are shown in Figure 10. The CBF change was not significant after the control period but substantial improvement after HBOT in most of bilateral frontal and temporal lobes and right parietal lobe.

Figure 10
Figure 10
Volume rendered Brain SPECT images representing the percentage of CBF change post control period and post HBOT of the cross group patient described in example 3.
Example 4
SPECT analysis of a 39-year-old woman from the cross group, suffering from cognitive impairments due to mild TBI as a result of a car hit as a pedestrian, 2 years prior to treatments. The patient's complaints included dizziness, nausea, fatigue and decrease in memory and concentration abilities. The patient also had troubles in performing every-day activities, such as attaining the grocery store, or reading the newspaper. The patient was working as a nurse and could not continue to perform her work after the accident, due to the impaired abilities. The patient's cognitive indices demonstrated significant improvements following treatment in comparison to the changes during the control period: Executive Functions at baseline, after control and post HBOT were 77, 71 and 88 respectively, and Attention scores were 62, 64 and 78 respectively. SPECT images of the patient, after the control period and following HBOT are shown in Figure 11. At first global look, the CBF changes after HBOT seem to be similar to the changes after the control period demonstrating no significant change. However, a closer inspection of the SPECT images reveal local improved perfusion in the right anterior temporal and right dorso-lateral frontal areas. This example is shown to demonstrate that even for patients with relatively mild cognitive improvements there is good correspondence between the change in the cognitive tests and the SPECT results.

Figure 11
Figure 11
Volume rendered Brain SPECT images representing the CBF change (in percentage) post control period and post HBOT of the cross group patient described in example 4.
Иди на:
Discussion
We presented a prospective, randomized and controlled cross over study of the effect of HBOT with 100% oxygen at 1.5Atm on mTBI patients at late chronic stage. The results clearly demonstrate that HBOT can induce neuroplasticity and significant brain function improvement in mild TBI patients with prolonged Post-Concussion-Syndrome at late chronic stage, years after brain injury. Additional statistical validation using simulated randomizations is available as supporting information (Text S1).

Linking elevated oxygen, metabolism and brain activity to neuroplasticity

The changes in SPECT images after treatment indicate that HBOT led to reactivation of neuronal activity in stunned areas that seemed normal under CT and MRI imaging. While SPECT imaging has a limited spatial resolution (compared, for example, to fMRI), the changes in activity were sufficiently robust to be clearly detected by the SPECT images.

Recently, Kan et al. [57] discussed the need for potent interventions, such as elevated tissue oxygen, capable of repairing microenvironment alterations after mTBI (e.g impairments in vascular changes, in cerebral blood flow and in perfusion), leading to reduced oxygen availability followed by reduced metabolism, which in turn leads to reduced neuronal activity, loss of synapses and tampered neuronal connectivity.

The observed reactivation of neuronal activity in the stunned areas found here, along with similar results in post-stroke patients [3], imply that increasing the plasma oxygen concentration with hyperbaric oxygenation is a potent means of delivering to the brain sufficient oxygen for tissue repair. HBOT might initiate a cellular and vascular repair mechanism and improve cerebral vascular flow [34], [58], [59], [60]. More specifically, HBOT induces regeneration of axonal white matter [61], [62], [63], [64], has positive effect upon the myelinization and maturation of injured neural fibers [65], and can stimulate axonal growth and increase the ability of neurons to function and communicate with each other [66]. In addition, HBOT was found to have a role in initiation and/or facilitation of angiogenesis and cell proliferation processes needed for axonal regeneration [67].

At the cellular level, HBOT can improve cellular metabolism, reduce apoptosis, alleviate oxidative stress and increase levels of neurotrophins and nitric oxide through enhancement of mitochondrial function (in both neurons and glial cells). Moreover, the effects of HBOT on neurons can be mediated indirectly by glial cells, including astrocytes [23]. HBOT may promote the neurogenesis of endogenous neural stem cells [24]. With regard to secondary injury mechanisms in mTBI, HBOT can initiate vascular repair mechanism and improve cerebral vascular flow [58], [59], [68], [69], promote blood brain barrier integrity and reduce inflammatory reactions [28] as well as brain edema [20], [21], [22], [26], [34], [70]. A drawback to the above-mentioned findings is that the different effects have been tested at different experimental setups and while utilizing different protocols of HBOT. However, it is well noticed that there is at least one common denominator to all repair/regeneration mechanisms: they are all energy/oxygen dependent. It might be possible that HBOT enables the metabolic change simply by supplying the missing energy/oxygen needed for those regeneration processes.

Rationale for testing the HBOT effect on patients at late chronic stage

As stated in the introduction, the crossover approach is adopted in order to avoid the inherent difficulties associated with randomized HBOT trial while practicing standard placebo (see Text S1). The placebo dilemma and the rationale for a crossover approach are further discussed below following the rationale to selecting patients at late chronic stage. First, as explained in [3], applying hyperbaric oxygen in the acute or early phase after brain injury makes it almost impossible to signify and assess the HBOT effects vs. the effects of the spontaneous natural repair mechanism that are effective at this stage. Moreover, in some patients the elevated oxygen can inhibit natural regeneration or even cause toxicity. In [3] it was proposed that this might explain the contradictive results in studies using HBOT at early stage after stroke [71], [72], [73], [74], [75]. One can assume that any added energy during the degenerative stage, immediately after brain injury, could further increase the unwanted, post-injury damage. On the other hand, elevated oxygen supply during the regenerative stage would supply the energy needs for the innate brain repair processes. Second, as also explained in [3], patients at the chronic late stage demonstrate neurological stability with low probability of spontaneous changes unrelated to treatment. Third, typically, patients at this stage, years after injury, have already gone through rehabilitation programs. These programs, which attempt to attend mainly to the cognitive dysfunction following the injury, are commonly based on behavioral compensation methods (such as attention training drills, teaching memory, planning strategies and usage of external aids [16], [76], and have limited patient-specific success in repair of mTBI impaired brain function [77]. Therefore, studies at the late chronic stage allow assessment of the power of the HBOT approach to achieve brain function improvements in addition to, rather than instead of, the standard rehabilitation programs.

The placebo dilemma and debate

There are inherent ethical and logistic difficulties in handling the sham control in HBOT trial according to the standard placebo definition: “Medically ineffectual treatment for medical conditions intended to deceive the recipient from knowing which treatment is given”. First, the minimal pressure for the patients to sense pressure increase is 1.3Atm. Second, breathing regular air under hyperbaric conditions of 1.3Atm leads to more than 50% elevation in tissue oxygenation. There are many case reports illustrating significant effects due to small increases in air pressure, including effects on the brain [38], [78], [79], [80]. Moreover, even a slight increase in partial pressure, such as to 1.05 ATM at altitude 402 m below sea level (the Dead Sea), can lead to noticeable physiological effects [81], [82], [83], [84], [85]. Since 50% elevation in tissue oxygen can have significant physiological effects, treatment with room air at 1.3Atm is not an “ineffectual treatment” as is required from a proper sham control. Yet, a recent randomized, controlled trial on mTBI patients by Wolf et al [36], used room air at 1.3Atm as sham control for treatment with 100% oxygen at 2.4Atm. Both groups revealed significant improvements in cognitive symptoms and in the measure of post traumatic stress disorder (PTSD). We find these results very important: they actually demonstrate that the significantly less expensive and logistically simpler treatment of mTBI patients with mild HBNO2 (mild hyperbaric pressure of 1.3Atm and regular air) can lead to meaningful improvements. Our interpretation is based on previous studies demonstrating that mild HBNO2 conditions can be effectual treatment. The authors of that study presented a very different interpretation. Overlooking the fact that mild HBNO2 can be an effectual treatment, they regarded it as sham control and concluded that the observed improvements must be due to placebo, and that HBOT has no therapeutic effect on mTBI patients. In other words, they implicitly assumed that bringing the patients many times to spend long duration in the hyperbaric chamber can trigger such a powerful placebo effect that it can lead to a significant repair of chronic brain damage due to mTBI. Remembering that for mTBI patients (with intact macro vascular bed), breathing 100% oxygen at 2.4ATA generate very high oxygen levels in tissues, which can cause an inhibitory effect or even focal toxicity, it is conceivable that HBOT using 2.4 ATA can be less effective than 1.3 ATA or other lower levels of pressure [86]. Future studies are needed to test this issue by evaluating the specific dose response in post mTBI patients.

A potential way to comply with standard placebo could be to expose the patients to normal pressure combined with falsifying stimulations (e.g., by increasing and decreasing the pressure), which generates a fictitious pressure sensation. This approach poses non trivial logistic difficulties. Some patients, especially in long-term repeated treatments, can detect pressure fluctuations. Another potential way to avoid the increase in tissue oxygen at 1.3Atm in order to attain a standard placebo is to let the patients breath air with lower than normal oxygen level. Obviously, this is an unsuitable approach, as it involves ethical issues and leaves an open question with regards to the pressure effect. Nevertheless, Cifu et al [35] conducted a randomized blinded clinical study in which 2.0 ATA with 10.5% oxygen was used as the sham control. More specifically, the patients were at 2.0 ATA but were randomly assigned to one of three groups breathing either 10.5%, 75% or 100% oxygen to mimic normal air at 1.0 ATA, 100% air at 1.5 ATA and 100% air at 2.0 ATA, respectively. The authors concluded that: “This study demonstrated that HBO2 at either 1.5 or 2.0 ATA equivalent had no effect on post-concussion symptoms after mild traumatic brain injury when compared with sham compression”. Unfortunately, the HBOT effect in this study was assessed merely based on the self-administered Rivermead Post-Concussion Symptoms Questionnaire (RPQ) which is known to display several flaws in implementation and in its ability to accurately reflect test-taker experience. Moreover, interpretation and accuracy of the RPQ can vary widely due to self-administration and the various confounding variables involved [87]. Put aside this weakness, the study suffers from a logical flaw: The authors mention that their study was motivated by the results of Wolf et al. [36], and they accepted the interpretation that any observed improvements should be a reflection of placebo effect and have nothing to do with the HBOT. If indeed, placebo can be so powerful in mTBI patients, one would expect that stress related to the idea of breathing half the normal level of air may trigger powerful negative placebo effect.

Rationale for the crossover approach

In the current study we tested the effect of 1.5 ATA using the crossover approach. As stated in the introduction, the approach is adopted in order to avoid the inherent difficulties associated with conducting HBOT trial while practicing standard placebo. The crossover approach involves two groups – a treated group in which the patients went through two months of 40 HBOT sessions, and a crossover group in which the patients first went through two month of no treatment followed by two months of HBOT sessions. The advantage of the crossover approach is the triple comparison – between treatments of two groups, between treatment and no treatment of the same group and between treatment and no treatment in different groups (see Text S1). For both groups, the HBOT sessions induced statistically significant improvement in cognitive functions (according to four cognitive indices: Information Processing Speed, Attention, Memory and Executive functions), in brain activity (according to SPECT imaging) and in quality of life (according to the EQ-5D and the EQ-VAS scores), compared to the control period of the crossover group. To gain better validity of the results, we used the scatter plot analysis of the changes of the cognitive indices in terms of the corresponding scaled relative changes. The scatter plots (figure 5) show correlations in the improvements of the different indices both for the group means and the individual patients. The good correspondence between the improvements in the cognitive indices, the quality of life scores and the elevated brain activity as revealed by the SPECT imaging, which was done in a completely blinded fashion, further substantiates the clinical findings.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3829860/
http://www.baroxhbo.com