Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

30 Ekim 2014 Perşembe

HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ(HBOT)


      HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ NEDİR?
Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBOT) Türkiye’de Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp uzmanlık alanı ile uygulanan bilimsel tıbbi tedavi yöntemidir. 1960 lardan günümüze, uluslararası bilimsel komitelerce her yıl yeniden toplanarak hiperbarik oksijen tedavisinin gerek yara iyileşmesi gerekse diğer hastalıklarda kullanım esasları, uygulamalar ve yeni gelişmeler belirlenmektedir.
                                  HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ(HBOT) hangi hastalıklarda kullanılır?
T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Ağustos 2001 tarihinde yayınlanan hiperbarik oksijen tedavisi ile ilgili yönetmelikte aşağıdaki hastalıklar HBOT endikasyonu olarak bildirilmiştir.

· Dekompresyon hastalığı (vurgun)
· Hava ve gaz embolisi
· Karbonmonoksit, akut duman inhalasyonu,
· Gazlı gangren
· Yumuşak dokunun nekrotizan enfeksiyonları (derialtı, kas, fas, fasya)
· Crush yaralanmaları, kompartman sendromu ve diğer akut travmatik iskemiler.
· Yara iyileşmesinin geciktiği durumlar (diyabetik ve non-diyabetik)
· Kronik refrakter osteomiyelit
· Radyasyon nekrozları
· Tutması şüpheli deri flepleri ve greftleri
· Termal yanıklar
· Beyin absesi
· Anoksik ensefalopati
· Ani işitme kaybı
· Retinal erter oklüzyonu
· Kafa kemikleri, sternum ve vertebralakarın akut osteomiyelitler.
                                     HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ Nasıl Uygulanır?
Hiperbarik oksijen tedavisi, kliniklerde yeni teknoloji ile donatılmış kapalı bir ortam olan basınç odalarında 2-3 ATA’da tamamen basınç altına alınan hastaya, maske veya başlıktan % 100 oksijen solutularak uygulanır. Böylelikle oksijenin kanda, plazmada ve dokularda çözünürlüğü, diffüzyonu artarak iyileştirici etkileri ortaya çıkmaktadır. Basınç odaları tek kişilik ve çok kişilik olmak üzere tasarlanmıştır.


Basınç odaları ayrıca dalgıçlar için de önemli hizmet veren tedavi amaçlı cihazlardır. Basınç odasında dekompresyon hastalığı ve gaz embolisi tedavileri olmak üzere dalgıçlara basınç testi uygulamaları, dalgıç eğitimi, dalış simülasyonları, sualtı çalışmaları sırasında yüzey dekompresyonu uygulamaları da yapılabilmektedir.
Hastaların HBOT uygunluğu ve tedavi protokolleri

Sualtı Hekimi ve Hiperbarik Tıp Uzmanlarınca belirlenmektedir. Günlük 2 şer saat süren tedavi sıklığı yaklaşık olguya göre 5 seanstan başlayıp, 60 seanslara kadar çıkabilmektedir. Tedavi seansı günde 1 defa uygulanırken, bazı acil durumlarda günde 2-3 seansa kadar çıkabilmektedir.
                                     VURGUN (DEKOMPRESYON, CAISSON) HASTALIĞI
VURGUN (DEKOMPRESYON, CAISSON) HASTALIĞI: Akciğerle alınan havanın içeriğindeki gazlar kanda erimiş durumdadır. Atmosfer basıncının birdenbire düşmesi ile kanda erimiş olarak bulunan gazlar serbestleşerek kanı köpüklendirir ye damarları tıkar. Bu olgu, açılan bir gazoz şişesinde görülene benzer; gazoz sıvısı içinde basınçla eritilmiş olan gazlar kapağın açılması ile içbasınç düşmesi sonucu serbestleşerek kabarcıklar biçiminde yüzeye gelir. Vurgun hastalığında karbondioksit ve oksijen bu açıdan önemsizdir, önemli olan azot gazıdır. Suların derinliğine dalmış olan bir dalgıç, dalması için harcadığı süreden daha hızlı olarak yüzeye çıkarsa, bısınç azalmasının birdenbire olması sonucu kan ve dokulardaki azot gazı kabarcık biçimini alır. Azot gazı beyin ve omurilik gibi yağlı dokularda çok olduğundan, burada oluşan kabarcıklar hücreleri parçalar felçlere neden olur. Aynı bulgulara, içinde basınç düzenleyici sistemin bulunmadığı uçaklarla kısa sürede çok yükseklere çıkanlarda da rastlanır. Vurgun yiyen kişi, hemen basınç odasına alınır. Basınç odasında oluşturulan yüksek basınç yavaş yavaş düşürülerek azot gazının yeniden kanda erimesi.
www.baroxhbo.com