Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

5 Aralık 2014 Cuma

Tlenoterapii hiperbarycznej

Joe Chal: – HBOT przy zatruciach tlenkiem węgla!.

Autor: Joe Chal
Data dodania wpisu: 7 lutego 2014  18:39
Kategoria: Społeczeństwo
Tagi: , , ,

Foto: Leczenie poważnych zatruć CO w komorze hiperbarycznej;
Zatrucia tlenkiem węgla (CO ), występują przypadkowo wtedy, gdy osoba(y) wdycha bezbarwny i bezwonny tlenek węgla.
Pomimo prowadzonych szkoleń i ostrzeżeń w rożnych środowiskach rocznie zatruciu ulega zbyt dużo ludzi”.
Co się dzieje gdy wdychamy CO?
CO łączy się z hemoglobina 200 x szybciej niż tlenu. CO także powoduje przesunięcie krzywej dysocjacji tlenu (efekt Haldane’a ), zmniejszając uwalnianie tlenu do tkanek. CO może również wiązać aa3/C oksydazy cytochromu i Mb mioglobiny. Uszkodzenia reperfuzyjne mogą wystąpić, gdy są produkowane wolne rodniki i wzrasta szybkości peroksydacji lipidów.
Celem terapii tlenowej w leczeniu zatruć tlenkiem węgla jest zmniejszenie ilości tlenku węgla we krwi i przywrócenie zawartości tlenu w organizmie do normalnego poziomu, tak szybko jak tylko to jest możliwe.
Czy szpital to dobre miejsce do leczenia zatruć CO?
Szpital na pewno udzieli pierwszej pomocy ale nie uchroni przed możliwością zgonu, dlatego tez pacjent zdiagnozowany o poważne zatrucie powinien jak najszybciej być skierowany do tlenoterapii HBOT.
Ośrodki HBOT oprócz wielkich komór powinny być wyposażone przynajmniej w jedną lub dwie komory jednoosobowe w których można lepiej kontrolować pojedyncze przypadki i cały przebieg „odtoxyczniania”.
Ponieważ grupowe zatrucia CO zdarzają się niezmiernie rzadko, dlatego do szpitala trafiają zwykle pojedyncze osoby.
Na czym polega leczenie?
Poszkodowany zwykle jest dowożony na noszach w pozycji horyzontalnej i w taki sposób jest on umieszczany w komorze. Po umieszczeniu pacjenta wewnątrz urządzenia podnosi się ciśnienie czystego tlenu.
Leczenie zatrucia CO za pomocą hiperbarycznej terapii tlenem ( HBO ) opiera się na teorii, że tlen jako konkurencyjny przemieszcza CO z hemoglobiny. Podczas oddychania powietrzem w pomieszczeniu, proces ten trwa około 300 minut, podczas oddychania poprzez maskę 100 % tlenem czas ten ulega skróceniu do około 90 minut a w HBO czas jest skrócony do 32 minut. HBO (nie normo-barycznej tlenu) przywraca oksydazy cytochromu aa3/C i zapobiega peroksydacji lipidów. HBO stosowane jest również, aby pomoc i zapobiec opóźnionym neurologicznym następstwom ( DNS ), które mogą się pojawić od 2 do 40 dni od zatrucia. Jak najwcześniejsze rozpoczęcie leczenia daje najbardziej skuteczne rezultaty.
„Osobiście zapoznałem się z wieloma dokumentami opisującymi bardzo kontrowersyjne metody i wnioski na temat stosowania terapii HBO przy zatruciach tlenkiem węgla”.
Pacjenci z zatruciami CO mogą wykazywać rożne objawy, które nie zawsze są typowe przy tego typu zatruciach. Wpływ tlenku węgla na organizm ludzki często określa się jako „wielki imitator” wielu innych chorób. Chorzy prezentują objawy podobne do: grypy, bóle głowy, zaburzenia widzenia, zawroty głowy i nudności. Poważniejsze objawy to utrata przytomności, drgawki, ból w klatce piersiowej, zmiany w EKG, tachykardia oraz postać od łagodnej do ciężkiej kwasicy.
Jeśli zatruciu uległo więcej osób to należy podzielić je na grupy i w pierwszej kolejności umieszczać w HBO tych, którzy przedstawiają największe ryzyko zachorowalności i śmiertelności, kobiety ciężarne i osoby z zaburzeniami układu krążenia i tych, którzy przejawiają największe oznaki poważnego zatrucia, takie jak: osoby nieprzytomne (bez względu na czaso-okres), z objawami neurologicznymi, lub ciężką kwasicą. Poziom CO- hemoglobiny ( Hgb) zazwyczaj nie koreluje dobrze z objawami lub wynikami i wielu pacjentów jest poddawanych leczeniu z poziomem CO- Hgb 25-30 %.
Kobiety w ciąży często mają poziom CO niższy o 10-15 % niż płodu. Płodowa hemoglobina nie tylko ma większe powinowactwo do CO , ale ma również w krzywej dysocjacji tlenu przesunięte w lewo w stosunku do hemoglobiny dorosłych. Narażenie na CO powoduje przesunięcie krzywej jeszcze bardziej w lewo, zarówno dorosłych, jak i hemoglobiny płodowej i zmniejszenie uwalniania tlenu z krwi matki do płodu i od krwi płodu do tkanek płodu. Pacjentki w ciąży z poziomem CO- Hgb powyżej 10 % powinny być traktowane w HBO.
HBO aplikuje się pod ciśnieniem 2,5-3 ATA w sesjach 60-100 minut. W zależności od stanu pacjenta i jego reagowania na terapię, zaleca się 1-5 zabiegów
.http://blogi.newsweek.pl/Tekst/spoleczenstwo/683861,joe-chal---hbot-przy-zatruciach-tlenkiem-wegla.html