Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

7 Nisan 2015 Salı

Maden ocaklarında yaşam odası zorunlu hale geliyor

Maden ocaklarında yaşam odası zorunlu hale geliyor

Maden ocaklarında yaşam odası zorunlu hale geliyor

Nisan 4, 2015 |

Meclis’te görüşülen İş Güvenliği Tasarısı’na eklenen bir madde ile madenlerde yaşam odası zorunlu hale gelecek.

Erdoğan SÜZER
Baretini 3 kez takmayan çalışan da artık işten çıkarılmayacak.
Maden facialarında gündeme gelen “yaşam odası” nihayet madenlerde zorunlu hale getiriliyor. Meclis’te görüşülen İş Güvenliği Yasa Tasarısı’na eklenen bir maddeyle yaşam odası kurulması gereken maden ocaklarını belirleme yetkisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na verildi. Bakanlık, bir yıl içerisinde çıkaracağı yönetmelikle sığınma odalarının teknik özellikleri ile usul ve esaslarını belirleyecek. İşçilerin lehine olan yeni düzenlemeler muhalefetle yapılan pazarlık görüşmeleri sonucunda tasarıya eklendi.
SIĞINMA ODASI
Düzenlemede madencilerin olası bir maden kazası halinde içine girip hayati tehlikeden uzak bir şekilde bekleyecekleri oda için, yaşam odası ifadesi yerine, “sığınma odası” ifadesi kullanıldı. Bakanlık’ın sığınma odalarının teknik özellikleri ile hangi maden ocaklarına kurulması gerektiğini belirlemek için çıkaracağı yönetmeliğin, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olacağı şartı da kanuna yazıldı. Soma ve Ermenek maden kazalarında yaşam odasının olması halinde çok sayıda işçinin hayatta kalabileceği belirtilmişti. Düzenleme maden ocağı işleten işletmelere ek maliyet getirecek. Ancak bu maliyetler kömür satış fiyatlarına yansıtılacak.
BARET GİTTİ, İŞ GİTTİ YOK
Düzenlemede yapılan bir diğer değişiklikle, baretini 3 defa takmayan işçilerin tazminatsız olarak işten atılmasını öngören madde tasarı metninden çıkarıldı. Çıkarılan madde; işçilerin kişisel koruyucu donanım kullanmaması, makine ve teçhizatın koruyuculuğunu etkisiz hale getirmesi, iş ile ilgili güvenlik kurallarına uymaması hususlarından dolayı ayrı ayrı üç defa yazılı olarak uyarılması halinde işverene işçisini haklı fesih yoluyla tazminatsız atma hakkı getiriyordu. Maddenin çıkarılmasıyla iş güvenliği konusundaki sorumluluğun işçiye yıkılmasının önüne geçildi.
Aşırı kâr hırsı peşinde olanın işi durdurulacak
Düzenlemeyle, aşırı kâr hırsıyla işçisinin hayatını tehlikeye düşürecek şekilde üretim artışı zorlaması yapan işyerlerinde o iş durdurulabilecek. Bunun için hayati tehlike oluşturacak şekilde üretimin zorlanıyor olması gerekecek. Başlangıçta sadece kamuya iş yapan özel sektör işyerleri için getirilmesi planlanan işi durdurma cezası tüm ihaleli işleri kapsayacak şekilde genişletildi. Ayrıca ölümlü iş kazası meydana gelen ve kusuru yargı kararıyla tespit edilen işverenler 2 yıl süreyle kamu ihalelerine giremeyecek.
İşveren cezadan kurtulamadı
Tasarıyla iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenlere idari para cezasının uygulanmaması öngörülüyordu. İşverenlerin isteğiyle konulan bu madde genel kurulda muhalefetin itirazlarıyla çıkarıldı. Düzenlemeye eklenen yeni maddeyle de yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri acil ve hayati tehlikenin oluşması, meslek hastalığına sebep olabilecek ortamların bulunmasına rağmen işverenler gerekli önlemi almazsa bu durum sendikalara da bildirilecek. İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı bu bildirimi Bakanlık yetkilisiyle birlikte sendika temsilcisine, o yoksa çalışan temsilcisine bildirecek.
 http://www.sozcu.com.tr/2015/gundem/maden-ocaklarinda-yasam-odasi-zorunlu-hale-geliyor-793202/